กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android

การอัปเดตอุปกรณ์รายเดือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ Android ปลอดภัยและปกป้องอุปกรณ์ของตน หน้านี้มีประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Android ซึ่งมีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android ผู้ผลิตอุปกรณ์ Android และชิปเซ็ตอาจเผยแพร่รายละเอียดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน เช่น:

เรียนรู้วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android ที่นี่

แหล่งที่มา

การแก้ไขที่ระบุไว้ในกระดานข่าวสาธารณะมาจากแหล่งที่มาต่างๆ มากมาย: โครงการ Android Open Source Project (AOSP), เคอร์เนลลินุกซ์อัปสตรีม และผู้ผลิตระบบบนชิป (SOC) สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์:

  • การแก้ไขแพลตฟอร์ม Android จะรวมเข้ากับ AOSP ภายใน 24–48 ชั่วโมงหลังจากออกประกาศความปลอดภัย และรับได้โดยตรงจากที่นั่น
  • การแก้ไขเคอร์เนลอัปสตรีมของ Linux นั้นเชื่อมโยงโดยตรงจากกระดานข่าวในการเผยแพร่และสามารถรับได้จากที่นั่น
  • การแก้ไขจากผู้ผลิต SOC มีให้โดยตรงจากผู้ผลิต

แถลงการณ์

แถลงการณ์ ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ความปลอดภัย
มิถุนายน 2566 เร็วๆ นี้ 6 มิถุนายน 2566 2023-06-01
2023-06-05
พฤษภาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2023 2023-05-01
2023-05-05
เมษายน 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 เมษายน 2566 2023-04-01
2023-04-05
มีนาคม 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 มีนาคม 2566 2023-03-01
2023-03-05
กุมภาพันธ์ 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-01
2023-02-05
มกราคม 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2566 2023-01-01
2023-01-05
ธันวาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2565 2022-12-01
2022-12-05
พฤศจิกายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2565 2022-11-01
2022-11-05
ตุลาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2565 2022-10-01
2022-10-05
กันยายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2565 2022-09-01
2022-09-05
สิงหาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2565 2022-08-01
2022-08-05
กรกฎาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2565 2022-07-01
2022-07-05
มิถุนายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2565 2022-06-01
2022-06-05
พฤษภาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2022 2022-05-01
2022-05-05
เมษายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2565 2022-04-01
2022-04-05
มีนาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2565 2022-03-01
2022-03-05
กุมภาพันธ์ 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-01
2022-02-05
มกราคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2565 2022-01-01
2022-01-05
ธันวาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2564 2021-12-01
2021-12-05
พฤศจิกายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤศจิกายน 2564 2021-11-01
2021-11-05
ตุลาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ตุลาคม 2564 2021-10-01
2021-10-05
กันยายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กันยายน 2564 2021-09-01
2021-09-05
สิงหาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 สิงหาคม 2564 2021-08-01
2021-08-05
กรกฎาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กรกฎาคม 2021 2021-07-01
2021-07-05
มิถุนายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มิถุนายน 2564 2021-06-01
2021-06-05
พฤษภาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 พฤษภาคม 2021 2021-05-01
2021-05-05
เมษายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 เมษายน 2564 2021-04-01
2021-04-05
มีนาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มีนาคม 2564 2021-03-01
2021-03-05
กุมภาพันธ์ 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-01
2021-02-05
มกราคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2564 2021-01-01
2021-01-05
ธันวาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 2020-12-01
2020-12-05
พฤศจิกายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2563 2020-11-01
2020-11-05
ตุลาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2563 2020-10-01
2020-10-05
กันยายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 กันยายน 2563 2020-09-01
2020-09-05
แอนดรอยด์ 11 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 25 สิงหาคม 2563 2020-09-01
สิงหาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 สิงหาคม 2563 2020-08-01
2020-08-05
กรกฎาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2020 2020-07-01
2020-07-05
มิถุนายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มิถุนายน 2563 2020-06-01
2020-06-05
พฤษภาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤษภาคม 2020 2020-05-01
2020-05-05
เมษายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 6 เมษายน 2563 2020-04-01
2020-04-05
มีนาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มีนาคม 2563 2020-03-01
2020-03-05
กุมภาพันธ์ 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-01
2020-02-05
มกราคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 6 มกราคม 2020 2020-01-01
2020-01-05
ธันวาคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 2 ธันวาคม 2562 2019-12-01
2019-12-05
พฤศจิกายน 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤศจิกายน 2562 2019-11-01
2019-11-05
ตุลาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 ตุลาคม 2562 2019-10-01
2019-10-05
2019-10-06
กันยายน 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กันยายน 2562 2019-09-01
2019-09-05
สิงหาคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 สิงหาคม 2562 2019-08-01
2019-08-05
กรกฎาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กรกฎาคม 2019 2019-07-01
2019-07-05
มิถุนายน 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มิถุนายน 2562 2019-06-01
2019-06-05
พฤษภาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 6 พฤษภาคม 2019 2019-05-01
2019-05-05
เมษายน 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2562 2019-04-01
2019-04-05
มีนาคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 4 มีนาคม 2562 2019-03-01
2019-03-05
กุมภาพันธ์ 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 2019-02-01
2019-02-05
มกราคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 มกราคม 2562 2019-01-01
2019-01-05
แอนดรอยด์ 10 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 20 สิงหาคม 2562 2019-09-01
ธันวาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 3 ธันวาคม 2561 2018-12-01
2018-12-05
พฤศจิกายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 พฤศจิกายน 2561 2018-11-01
2018-11-05
ตุลาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ตุลาคม 2561 2018-10-01
2018-10-05
กันยายน 2561 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กันยายน 2561 2018-09-01
2018-09-05
สิงหาคม 2561 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 สิงหาคม 2561 2018-08-01
2018-08-05
กรกฎาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 กรกฎาคม 2018 2018-07-01
2018-07-05
มิถุนายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 4 มิถุนายน 2561 2018-06-01
2018-06-05
พฤษภาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 2018-05-01
2018-05-05
เมษายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 2 เมษายน 2561 2018-04-01
2018-04-05
มีนาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 5 มีนาคม 2561 2018-03-01
2018-03-05
กุมภาพันธ์ 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-01
2018-02-05
มกราคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 2 มกราคม 2018 2018-01-01
2018-01-05
ธันวาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ธันวาคม 2560 2017-12-01
2017-12-05
พฤศจิกายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2560 2017-11-01
2017-11-05
2017-11-06
ตุลาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2560 2017-10-01
2017-10-05
กันยายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กันยายน 2560 2017-09-01
2017-09-05
สิงหาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 สิงหาคม 2560 2017-08-01
2017-08-05
กรกฎาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กรกฎาคม 2017 2017-07-01
2017-07-05
มิถุนายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มิถุนายน 2560 2017-06-01
2017-06-05
พฤษภาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2017 2017-05-01
2017-05-05
เมษายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 เมษายน 2560 2017-04-01
2017-04-05
มีนาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มีนาคม 2560 2017-03-01
2017-03-05
กุมภาพันธ์ 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2560 2017-02-01
2017-02-05
มกราคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2017 2017-01-01
2017-01-05
ธันวาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2559 2016-12-01
2016-12-05
พฤศจิกายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2559 2016-11-01
2016-11-05
2016-11-06
ตุลาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2559 2016-10-01
2016-10-05
กันยายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2559 2016-09-01
2016-09-05
2016-09-06
สิงหาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2559 2016-08-01
2016-08-05
กรกฎาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2559 2016-07-01
2016-07-05
มิถุนายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2559 2016-06-01
พฤษภาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2559 2016-05-01
เมษายน 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2559 2016-04-02
มีนาคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2559 2016-03-01
กุมภาพันธ์ 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2559 2016-02-01
มกราคม 2559 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2559 2016-01-01
ธันวาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ธันวาคม 2558 2015-12-01
พฤศจิกายน 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2558 2015-11-01
ตุลาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2558 2015-10-01
กันยายน 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 9 กันยายน 2558 ไม่มีข้อมูล
สิงหาคม 2558 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 สิงหาคม 2558 ไม่มีข้อมูล