Bản tin cập nhật hệ điều hành Android ô tô

Cập nhật thiết bị hàng tháng là một công cụ quan trọng để giữ an toàn cho người dùng Android và bảo vệ thiết bị của họ. Trang này chứa Bản tin bảo mật Android Automotive OS (AAOS) có sẵn bổ sung cho Bản tin bảo mật Android với các bản vá bảo mật bổ sung, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể ảnh hưởng đến thiết bị chạy AAOS.

nguồn

Các thiết bị AAOS bắt đầu nhận các bản cập nhật OTA vào cùng ngày bản tin hàng tháng được phát hành. Các bản vá được liệt kê trong bản tin bảo mật AAOS có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: nhà sản xuất ô tô, Dự án nguồn mở Android (AOSP), nhân Linux ngược dòng và nhà sản xuất hệ thống trên chip (SOC).

Bản tin ngôn ngữ Ngày xuất bản Cấp độ bản vá bảo mật
tháng 8 năm 2023 Sắp ra mắt Ngày 7 tháng 8 năm 2023 2023-08-01
tháng 7 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 7 năm 2023 2023-07-01
tháng 6 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 6 năm 2023 2023-06-01
tháng 5 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 5 năm 2023 2023-05-01
tháng 4 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 4 năm 2023 2023-04-01
tháng 3 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 3 năm 2023 2023-03-01
tháng 2 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 2 năm 2023 2023-02-01
Tháng Giêng 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 1 năm 2023 2023-01-01
tháng 12 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 12 năm 2022 2022-12-01
tháng 11 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 11 năm 2022 2022-11-01
tháng 10 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 10 năm 2022 2022-10-01
tháng 9 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 9 năm 2022 2022-09-01
tháng 8 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 8 năm 2022 2022-08-01
tháng 7 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 7 năm 2022 2022-07-01
tháng 6 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 6 năm 2022 2022-06-01
tháng 5 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 5 năm 2022 2022-05-01
tháng 4 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 4 năm 2022 2022-04-01
tháng 3 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 Tháng Ba, 2022 2022-03-01
tháng 2 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 2 năm 2022 2022-02-01
Tháng Giêng 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 1 năm 2022 2022-01-01
tháng 12 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 12 năm 2021 2021-12-01
tháng 11 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 1 tháng 11 năm 2021 2021-11-01
tháng 10 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 10 năm 2021 2021-10-01
tháng 9 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 9 năm 2021 2021-09-01
tháng 8 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 8 năm 2021 2021-08-01
tháng 7 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 7 năm 2021 2021-07-01
tháng 4 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 Tháng Tư, 2021 2021-04-01
tháng 3 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 1 tháng 3 năm 2021 2021-03-01
tháng 2 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 1 tháng 2 năm 2021 2021-02-01
Tháng Giêng 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 12 tháng 1 năm 2021 2021-01-01