Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Bản tin cập nhật hệ điều hành Android ô tô

Cập nhật thiết bị hàng tháng là một công cụ quan trọng để giữ cho người dùng Android an toàn và bảo vệ thiết bị của họ. Trang này chứa Bản tin bảo mật của Hệ điều hành ô tô Android (AAOS) có sẵn, bổ sung Bản tin bảo mật Android với các bản vá bảo mật bổ sung, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị chạy AAOS.

Nguồn

Các thiết bị AAOS bắt đầu nhận được các bản cập nhật OTA vào cùng ngày bản tin hàng tháng được phát hành. Các bản vá được liệt kê trong bản tin bảo mật AAOS có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: nhà sản xuất ô tô, Dự án nguồn mở Android (AOSP), nhân Linux ngược dòng và các nhà sản xuất hệ thống trên chip (SOC).

Bản tin Ngôn ngữ Ngày xuất bản Cấp bản vá bảo mật
Tháng 5 năm 2022 Sắp có Ngày 2 tháng 5 năm 2022 2022-05-01
Tháng 4 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 4 năm 2022 2022-04-01
Tháng 3 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 3 năm 2022 2022-03-01
Tháng 2 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 2 năm 2022 2022-02-01
Tháng 1 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 1, 2022 2022-01-01
Tháng 12 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 12 năm 2021 2021-12-01
Tháng 11 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 11 năm 2021 2021-11-01
Tháng 10 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 10 năm 2021 2021-10-01
Tháng 9 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 9 năm 2021 2021-09-01
Tháng 8 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 8 năm 2021 2021-08-01
Tháng 7 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 7 năm 2021 2021-07-01
Tháng 4 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 4 năm 2021 2021-04-01
Tháng 3 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 3 năm 2021 2021-03-01
Tháng 2 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 2 năm 2021 2021-02-01
Tháng 1 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 12 tháng 1, 2021 2021-01-01