بولتن های امنیتی اندروید

به روز رسانی ماهانه دستگاه ابزار مهمی برای ایمن نگه داشتن کاربران اندروید و محافظت از دستگاه هایشان است. این صفحه حاوی بولتن‌های امنیتی Android موجود است که مشکلات احتمالی را که دستگاه‌های دارای Android را تحت تأثیر قرار می‌دهند، رفع می‌کند. سازندگان دستگاه‌ها و چیپ‌ست‌های اندروید نیز ممکن است جزئیات آسیب‌پذیری امنیتی خاص محصولات خود را منتشر کنند، مانند:

نحوه بررسی و به روز رسانی نسخه اندروید خود را در اینجا بیاموزید.

منابع

رفع‌های فهرست‌شده در بولتن عمومی از منابع مختلفی می‌آیند: پروژه منبع باز Android (AOSP)، هسته لینوکس بالادست، و سازندگان سیستم روی تراشه (SOC). برای سازندگان دستگاه:

  • اصلاحات پلتفرم اندروید 24 تا 48 ساعت پس از انتشار بولتن امنیتی در AOSP ادغام می شوند و می توانند مستقیماً از آنجا دریافت شوند.
  • اصلاحات هسته لینوکس بالادست مستقیماً از بولتن در زمان انتشار به آن پیوند داده می شود و می توان از آنجا دریافت کرد.
  • رفع اشکال از تولید کنندگان SOC به طور مستقیم از تولید کنندگان در دسترس است.

بولتن ها

بولتن زبان ها تاریخ انتشار سطح وصله امنیتی
فوریه 2024 به زودی 5 فوریه 2024 01-02-2024
05-02-2024
ژانویه 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2024 01-01-2024
05/01/2024
دسامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 دسامبر 2023 01-12-2023
05-12-2023
نوامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 نوامبر 2023 01-11-2023
05/11/2023
اکتبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 اکتبر 2023 01-10-2023
05-10-2023
06-10-2023
سپتامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 سپتامبر 2023 01-09-2023
05-09-2023
آگوست 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 آگوست 2023 01-08-2023
05-08-2023
جولای 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 جولای 2023 01-07-2023
05-07-2023
ژوئن 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2023 01-06-2023
05-06-2023
می 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مه 2023 01-05-2023
05-05-2023
آوریل 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آوریل 2023 01-04-2023
05-04-2023
مارس 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 مارس 2023 01-03-2023
05/03/2023
فوریه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 فوریه 2023 01-02-2023
05-02-2023
ژانویه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2023 01-01-2023
05/01/2023
دسامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 دسامبر 2022 01-12-2022
05/12/2022
نوامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 نوامبر 2022 01-11-2022
05/11/2022
اکتبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 اکتبر 2022 01-10-2022
05/10/2022
سپتامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 سپتامبر 2022 01-09-2022
05-09-2022
آگوست 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آگوست 2022 01-08-2022
05-08-2022
جولای 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2022 01-07-2022
05-07-2022
ژوئن 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2022 01-06-2022
05-06-2022
می 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مه 2022 01-05-2022
05-05-2022
آوریل 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 آوریل 2022 01-04-2022
05-04-2022
مارس 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مارس 2022 01-03-2022
05/03/2022
فوریه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 فوریه 2022 01-02-2022
05-02-2022
ژانویه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2022 01-01-2022
05/01/2022
دسامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 دسامبر 2021 01-12-2021
05/12/2021
نوامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 نوامبر 2021 01-11-2021
05/11/2021
اکتبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 اکتبر 2021 01-10-2021
05-10-2021
سپتامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 سپتامبر 2021 01-09-2021
05-09-2021
آگوست 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آگوست 2021 01-08-2021
05-08-2021
جولای 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 جولای 2021 01-07-2021
05-07-2021
ژوئن 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ژوئن 2021 01-06-2021
05-06-2021
می 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 مه 2021 01-05-2021
05-05-2021
آوریل 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 آوریل 2021 01-04-2021
05-04-2021
مارس 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مارس 2021 01-03-2021
05-03-2021
فوریه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 فوریه 2021 01-02-2021
05-02-2021
ژانویه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2021 01-01-2021
05/01/2021
دسامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 دسامبر 2020 01-12-2020
05-12-2020
نوامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 نوامبر 2020 01-11-2020
05/11/2020
اکتبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 اکتبر 2020 01-10-2020
05-10-2020
سپتامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 سپتامبر 2020 01-09-2020
05-09-2020
اندروید 11 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 25 آگوست 2020 01-09-2020
آگوست 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آگوست 2020 01-08-2020
05-08-2020
جولای 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2020 01-07-2020
05-07-2020
ژوئن 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ژوئن 2020 01-06-2020
05-06-2020
می 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مه 2020 01-05-2020
05-05-2020
آوریل 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 آوریل 2020 01-04-2020
05-04-2020
مارس 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مارس 2020 01-03-2020
05/03/2020
فوریه 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 فوریه 2020 01-02-2020
05-02-2020
ژانویه 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژانویه 2020 01-01-2020
05/01/2020
دسامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 دسامبر 2019 01-12-2019
05/12/2019
نوامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 نوامبر 2019 01-11-2019
05/11/2019
اکتبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 اکتبر 2019 01-10-2019
05/10/2019
06/10/2019
سپتامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 سپتامبر 2019 01-09-2019
05/09/2019
آگوست 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 آگوست 2019 01-08-2019
05/08/2019
جولای 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 جولای 2019 01-07-2019
05-07-2019
ژوئن 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژوئن 2019 01-06-2019
05/06/2019
می 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 مه 2019 01-05-2019
05/05/2019
آوریل 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آوریل 2019 01-04-2019
05/04/2019
مارس 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مارس 2019 01-03-2019
05/03/2019
فوریه 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 فوریه 2019 01-02-2019
05/02/2019
ژانویه 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ژانویه 2019 01-01-2019
05/01/2019
اندروید 10 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 20 آگوست 2019 01-09-2019
دسامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 دسامبر 2018 01-12-2018
05/12/2018
نوامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 نوامبر 2018 01-11-2018
05/11/2018
اکتبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 اکتبر 2018 01-10-2018
05/10/2018
سپتامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 سپتامبر 2018 01-09-2018
05/09/2018
آگوست 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 آگوست 2018 01-08-2018
05/08/2018
جولای 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 جولای 2018 01-07-2018
05/07/2018
ژوئن 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژوئن 2018 01-06-2018
05/06/2018
می 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مه 2018 01/05/2018
05/05/2018
آوریل 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آوریل 2018 01/04/2018
05/04/2018
مارس 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 مارس 2018 01-03-2018
05/03/2018
فوریه 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 فوریه 2018 01-02-2018
05/02/2018
ژانویه 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ژانویه 2018 01-01-2018
05/01/2018
دسامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 دسامبر 2017 01-12-2017
05/12/2017
نوامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 نوامبر 2017 01-11-2017
05/11/2017
06/11/2017
اکتبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 اکتبر 2017 01-10-2017
05/10/2017
سپتامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 سپتامبر 2017 01/09/2017
05/09/2017
آگوست 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 آگوست 2017 01/08/2017
05/08/2017
جولای 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 جولای 2017 01-07-2017
2017-07-05
ژوئن 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ژوئن 2017 2017-06-01
2017-06-05
می 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مه 2017 01/05/2017
05/05/2017
آوریل 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آوریل 2017 01/04/2017
2017-04-05
مارس 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 مارس 2017 01/03/2017
05/03/2017
فوریه 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 فوریه 2017 01-02-2017
05/02/2017
ژانویه 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2017 01-01-2017
05/01/2017
دسامبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 دسامبر 2016 01-12-2016
05/12/2016
نوامبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 نوامبر 2016 01-11-2016
05/11/2016
06/11/2016
اکتبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 اکتبر 2016 01-10-2016
05/10/2016
سپتامبر 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 سپتامبر 2016 01/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
آگوست 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آگوست 2016 01/08/2016
05/08/2016
جولای 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2016 01-07-2016
2016-07-05
ژوئن 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2016 01-06-2016
می 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مه 2016 01/05/2016
آوریل 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 آوریل 2016 02/04/2016
مارس 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مارس 2016 01/03/2016
فوریه 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 فوریه 2016 01-02-2016
ژانویه 2016 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2016 01-01-2016
دسامبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 دسامبر 2015 01-12-2015
نوامبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 نوامبر 2015 01-11-2015
اکتبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 اکتبر 2015 01-10-2015
سپتامبر 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 9 سپتامبر 2015 N/A
آگوست 2015 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 آگوست 2015 N/A