Hareket İzleme

Android 9'da kamera cihazları hareket izleme özelliğinin reklamını yapabilir. Bu özelliği destekleyen kameralar hareket izleme verilerini kendisi üretmez, bunun yerine ARCore veya bir görüntü sabitleme algoritması tarafından sahne analizi için diğer sensörlerle birlikte kullanılır. Bu özelliğin desteklenmesi için cihazların CONTROL_CAPTURE_INTENT_MOTION_TRACKING desteklemesi gerekir. Bu amaç yakalama talebinin bir parçasıysa, hareket bulanıklığını azaltmak için kameranın pozlama süresini maksimum 20 milisaniye ile sınırlaması gerekir.

Örnekler ve kaynak

HAL tarafında bir referans hareket izleme uygulaması, Kamera HAL'in bir parçası olarak mevcuttur.

Uygulama

Bir kamera cihazında hareket izlemeyi etkinleştirmek için aşağıdakilerden emin olun:

Doğrulama

Hareket izleme özelliğini destekleyen kamera cihazlarının kamera CTS testlerini geçmesi gerekmektedir.