กระดานข่าวสารอัพเดทพิกเซล

หน้านี้ประกอบด้วยกระดานข่าวการอัปเดตพิกเซลรายเดือนที่มีอยู่ กระดานข่าวเหล่านี้ก่อนหน้านี้เรียกว่ากระดานข่าวความปลอดภัยของ Pixel / Nexus กระดานข่าวเหล่านี้ช่วยเสริม กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ด้วยแพตช์รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและการปรับปรุงการทำงานบน อุปกรณ์ Google Pixel และ Nexus (อุปกรณ์ Google) ที่รองรับ

การแจ้งเตือน

อุปกรณ์ Google เริ่มรับการอัปเดต OTA ในวันเดียวกับที่มีการเผยแพร่กระดานข่าวรายเดือน โดยทั่วไป จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ครึ่งปฏิทินก่อนที่ OTA จะเข้าถึงอุปกรณ์ Google ทุกเครื่อง อิมเมจเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ Google มีอยู่ใน ไซต์ Google Developer

แหล่งที่มา

โปรแกรมปรับปรุงที่ระบุในกระดานข่าวการอัปเดตพิกเซลอาจมาจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึง: Android Open Source Project (AOSP), เคอร์เนลอัปสตรีม Linux และผู้ผลิตระบบบนชิป (SOC) การแก้ไขแพลตฟอร์ม Android จะรวมอยู่ใน AOSP 24–48 ชั่วโมงหลังจากเผยแพร่ Pixel Update Bulletin

กระดานข่าว

กระดานข่าว ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ความปลอดภัย
กันยายน 2023 เร็วๆ นี้ 18 กันยายน 2023 2023-09-01
สิงหาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 สิงหาคม 2023 05-08-2023
กรกฎาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กรกฎาคม 2023 05-07-2023
มิถุนายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 มิถุนายน 2023 05-06-2023
พฤษภาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2023 05-05-2023
เมษายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 10 เมษายน 2023 05-04-2023
มีนาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 มีนาคม 2566 05-03-2023
กุมภาพันธ์ 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2566 05-02-2023
มกราคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มกราคม 2023 05-01-2023
ธันวาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2022 05-12-2022
พฤศจิกายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2022 05-11-2022
ตุลาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2022 05-10-2022
กันยายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2022 2022-09-05
สิงหาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2022 05-08-2022
กรกฎาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2022 05-07-2022
มิถุนายน 2565 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2565 05-06-2022
พฤษภาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2022 05-05-2022
เมษายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2022 05-04-2022
มีนาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2565 05-03-2022
กุมภาพันธ์ 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กุมภาพันธ์ 2565 05-02-2022
มกราคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2022 05-01-2022
ธันวาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2021 05-12-2021
พฤศจิกายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤศจิกายน 2021 05-11-2021
ตุลาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ตุลาคม 2021 05-10-2021
กันยายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กันยายน 2021 2021-09-05
สิงหาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 สิงหาคม 2021 05-08-2021
กรกฎาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กรกฎาคม 2021 05-07-2021
มิถุนายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มิถุนายน 2021 05-06-2021
พฤษภาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 พฤษภาคม 2021 05-04-2021
เมษายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 เมษายน 2021 05-04-2021
มีนาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มีนาคม 2021 2021-03-05
กุมภาพันธ์ 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2021 2021-02-05
มกราคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2021 2021-01-05
ธันวาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ธันวาคม 2020 2020-12-05
พฤศจิกายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2020 2020-11-05
ตุลาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2020 2020-10-05
กันยายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 กันยายน 2020 2020-09-05
สิงหาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 สิงหาคม 2020 2020-08-05
กรกฎาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2020 2020-07-05
มิถุนายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มิถุนายน 2020 2020-06-05
พฤษภาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤษภาคม 2020 2020-05-05
เมษายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 เมษายน 2020 2020-04-05
มีนาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มีนาคม 2020 2020-03-05
กุมภาพันธ์ 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กุมภาพันธ์ 2020 2020-02-05
มกราคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มกราคม 2020 2020-01-05
ธันวาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ธันวาคม 2019 2019-12-05
พฤศจิกายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤศจิกายน 2019 2019-11-05
ตุลาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ตุลาคม 2019 2019-10-05
กันยายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กันยายน 2019 2019-09-05
สิงหาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 สิงหาคม 2019 2019-08-05
กรกฎาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กรกฎาคม 2019 2019-07-05
มิถุนายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มิถุนายน 2019 2019-06-05
พฤษภาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤษภาคม 2019 2019-05-05
เมษายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2019 2019-04-05
มีนาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มีนาคม 2019 2019-03-05
กุมภาพันธ์ 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กุมภาพันธ์ 2019 2019-02-05
มกราคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มกราคม 2019 2019-01-05
ธันวาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ธันวาคม 2018 2018-12-05
พฤศจิกายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 พฤศจิกายน 2018 2018-11-05
ตุลาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ตุลาคม 2018 2018-10-05
กันยายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กันยายน 2018 2018-09-05
สิงหาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 สิงหาคม 2018 2018-08-05
กรกฎาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 กรกฎาคม 2018 2018-07-05
มิถุนายน 2561 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มิถุนายน 2018 2018-06-05
พฤษภาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤษภาคม 2018 2018-05-05
เมษายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 เมษายน 2018 2018-04-05
มีนาคม 2561 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มีนาคม 2018 2018-03-05
กุมภาพันธ์ 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กุมภาพันธ์ 2018 2018-02-05
มกราคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มกราคม 2018 2018-01-05
ธันวาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ธันวาคม 2017 2017-12-05
พฤศจิกายน 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2017 05-11-2017
ตุลาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2017 2017-10-05