กระดานข่าวสารอัพเดทพิกเซล

หน้านี้มีกระดานข่าวการอัปเดต Pixel รายเดือนที่มีให้บริการ กระดานข่าวเหล่านี้ก่อนหน้านี้เรียกว่ากระดานข่าวความปลอดภัยของ Pixel / Nexus กระดานข่าวเหล่านี้เสริม กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ด้วยแพตช์ความปลอดภัยเพิ่มเติมและการปรับปรุงการทำงานบน อุปกรณ์ Google Pixel และ Nexus ที่รองรับ (อุปกรณ์ Google)

การแจ้งเตือน

อุปกรณ์ Google เริ่มรับการอัปเดต OTA ในวันเดียวกับที่ประกาศรายเดือน โดยทั่วไป OTA จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ครึ่งในการเข้าถึงอุปกรณ์ Google ทุกเครื่อง อิมเมจเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ Google มีอยู่ใน ไซต์ Google Developer

แหล่งที่มา

แพตช์ที่แสดงอยู่ในกระดานข่าว Pixel Update อาจมาจากหลายแหล่ง รวมถึง: Android Open Source Project (AOSP), เคอร์เนลลินุกซ์อัปสตรีม และผู้ผลิต system-on-chip (SOC) การแก้ไขแพลตฟอร์ม Android จะรวมเข้ากับ AOSP ภายใน 24–48 ชั่วโมงหลังจากปล่อย Pixel Update Bulletin

แถลงการณ์

แถลงการณ์ ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ความปลอดภัย
พฤษภาคม 2023 เร็วๆ นี้ 1 พฤษภาคม 2023 2023-05-05
เมษายน 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 10 เมษายน 2566 2023-04-05
มีนาคม 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 มีนาคม 2566 2023-03-05
กุมภาพันธ์ 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-05
มกราคม 2566 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มกราคม 2566 2023-01-05
ธันวาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
พฤศจิกายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2565 2022-11-05
ตุลาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2565 2022-10-05
กันยายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2565 2022-09-05
สิงหาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2565 2022-08-05
กรกฎาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2565 2022-07-05
มิถุนายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2565 2022-06-05
พฤษภาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2022 2022-05-05
เมษายน 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2565 2022-04-05
มีนาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2565 2022-03-05
กุมภาพันธ์ 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-05
มกราคม 2565 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2565 2022-01-05
ธันวาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2564 2021-12-05
พฤศจิกายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤศจิกายน 2564 2021-11-05
ตุลาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ตุลาคม 2564 2021-10-05
กันยายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กันยายน 2564 2021-09-05
สิงหาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 สิงหาคม 2564 2021-08-05
กรกฎาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กรกฎาคม 2021 2021-07-05
มิถุนายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มิถุนายน 2564 2021-06-05
พฤษภาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 พฤษภาคม 2021 2021-04-05
เมษายน 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 เมษายน 2564 2021-04-05
มีนาคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มีนาคม 2564 2021-03-05
กุมภาพันธ์ 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-05
มกราคม 2564 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2564 2021-01-05
ธันวาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 2020-12-05
พฤศจิกายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2563 2020-11-05
ตุลาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2563 2020-10-05
กันยายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 กันยายน 2563 2020-09-05
สิงหาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 สิงหาคม 2563 2020-08-05
กรกฎาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2020 2020-07-05
มิถุนายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มิถุนายน 2563 2020-06-05
พฤษภาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤษภาคม 2020 2020-05-05
เมษายน 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 6 เมษายน 2563 2020-04-05
มีนาคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มีนาคม 2563 2020-03-05
กุมภาพันธ์ 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-05
มกราคม 2563 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 6 มกราคม 2020 2020-01-05
ธันวาคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 2 ธันวาคม 2562 2019-12-05
พฤศจิกายน 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤศจิกายน 2562 2019-11-05
ตุลาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 ตุลาคม 2562 2019-10-05
กันยายน 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กันยายน 2562 2019-09-05
สิงหาคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 สิงหาคม 2562 2019-08-05
กรกฎาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กรกฎาคม 2019 2019-07-05
มิถุนายน 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มิถุนายน 2562 2019-06-05
พฤษภาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 6 พฤษภาคม 2019 2019-05-05
เมษายน 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2562 2019-04-05
มีนาคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 4 มีนาคม 2562 2019-03-05
กุมภาพันธ์ 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 2019-02-05
มกราคม 2562 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 มกราคม 2562 2019-01-05
ธันวาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 3 ธันวาคม 2561 2018-12-05
พฤศจิกายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 พฤศจิกายน 2561 2018-11-05
ตุลาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ตุลาคม 2561 2018-10-05
กันยายน 2561 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กันยายน 2561 2018-09-05
สิงหาคม 2561 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 สิงหาคม 2561 2018-08-05
กรกฎาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 กรกฎาคม 2018 2018-07-05
มิถุนายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 4 มิถุนายน 2561 2018-06-05
พฤษภาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 2018-05-05
เมษายน 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 2 เมษายน 2561 2018-04-05
มีนาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 5 มีนาคม 2561 2018-03-05
กุมภาพันธ์ 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-05
มกราคม 2018 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) วันที่ 2 มกราคม 2018 2018-01-05
ธันวาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ธันวาคม 2560 2017-12-05
พฤศจิกายน 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2560 2017-11-05
ตุลาคม 2560 อังกฤษ /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2560 2017-10-05