Rozwój GKI

Ten przewodnik zawiera ogólne omówienie rozwoju GKI.

Przejrzyj istniejącą dokumentację

Przed rozpoczęciem programowania GKI przeczytaj następujące dokumenty:

Buduj, monitoruj i testuj

Tworząc, monitorując i testując implementacje GKI, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Postępuj zgodnie z procesem patchowania

Przed utworzeniem i wysłaniem poprawki wyślij ją do LKML . Jeśli łatka nie może zostać przesłana jako pierwsza, wyjaśnij przyczyny w błędzie . Aby uzyskać więcej informacji na temat łatania, zobacz Tworzenie kodu jądra dla GKI .

Jak zgłosić błąd jądra lub skontaktować się z nami