توسعه GKI

این راهنما یک نمای کلی در سطح بالا از توسعه GKI ارائه می دهد.

بررسی اسناد موجود

قبل از شروع توسعه GKI، اسناد زیر را بخوانید:

بسازید، نظارت کنید و آزمایش کنید

هنگام ساخت، نظارت و آزمایش پیاده سازی های GKI خود، این دستورالعمل ها را دنبال کنید:

فرآیند پچ را دنبال کنید

قبل از ایجاد و ارسال وصله، وصله‌های upstream را به LKML ارسال کنید . اگر نمی‌توان وصله را ابتدا آپاستریم کرد، دلیل آن را در یک اشکال توضیح دهید. برای اطلاعات بیشتر در مورد وصله، به توسعه کد هسته برای GKI مراجعه کنید.

نحوه ثبت باگ هسته یا تماس با ما

  • برای گزارش یک اشکال، روی پیوند فایل اشکال هسته (GKI) در صفحه گزارش اشکال کلیک کنید.

  • اگر سؤالات مربوط به GKI یا هسته دارید، به kernel-team@android.com ایمیل بزنید.