GKI geliştirme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu kılavuz, GKI geliştirmesine üst düzey bir genel bakış sağlar.

Mevcut belgeleri inceleyin

GKI geliştirmeye başlamadan önce aşağıdaki belgeleri okuyun:

Derleyin, izleyin ve test edin

GKI uygulamalarınızı oluştururken, izlerken ve test ederken şu yönergeleri izleyin:

Yama sürecini takip edin

Bir yama oluşturup göndermeden önce , LKML'ye yukarı akış yamaları gönderin . Yama önce yukarıya aktarılamıyorsa, nedenini bir hatayla açıklayın. Yama hakkında daha fazla bilgi için bkz. GKI için çekirdek kodu geliştirme .

Bir çekirdek hatası nasıl dosyalanır veya bizimle iletişime geçilir