מהדורת גרסת תמונת Kernel Generic (GKI).

דף זה מספק רשימה של גרסאות שונות של בניית גרסאות GKI .

בצע את הפעולות הבאות כדי לסנכרן את קוד המקור של הליבה:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

משחרר

עיין בדברים הבאים למידע על בניית מהדורות ספציפיות:

אם יש לך שאלות, שלח באג במעקב הבעיות .