Kompilacje wersji Generic Kernel Image (GKI)

Ta strona zawiera listę różnych wersji kompilacji wydania GKI .

Wykonaj następujące czynności, aby zsynchronizować kod źródłowy jądra:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

Wydania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat konkretnych kompilacji wydań:

Jeśli masz pytania, zgłoś błąd w narzędziu do śledzenia problemów .

,

Ta strona zawiera listę różnych wersji kompilacji wydania GKI .

Wykonaj następujące czynności, aby zsynchronizować kod źródłowy jądra:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

Wydania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat konkretnych kompilacji wydań:

Jeśli masz pytania, zgłoś błąd w narzędziu do śledzenia problemów .