Kompilacje wersji ogólnego obrazu jądra (GKI).

Na tej stronie znajduje się lista różnych wersji kompilacji wydań GKI .

Wykonaj następujące czynności, aby zsynchronizować kod źródłowy jądra:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

Wydania

Aby uzyskać informacje na temat konkretnych wersji wersji, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Jeśli masz pytania, zgłoś błąd w narzędziu do śledzenia problemów .