Genel Kernel Görüntüsü (GKI) sürüm derlemeleri

Bu sayfada GKI sürüm derlemelerinin farklı sürümlerinin bir listesi sunulmaktadır.

Çekirdek kaynak kodunu senkronize etmek için aşağıdaki komutu yürütün:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

Yayınlar

Belirli sürüm derlemeleriyle ilgili bilgiler için aşağıdakilere bakın:

Sorularınız varsa Sorun İzleyici'de hata bildirin.