סקירה כללית של GKI 1.0

סעיף קטן זה של מסמכים מתייחס רק לשלב GKI 1.0 של פרויקט GKI . אם אתה משתמש בליבה העדכנית ביותר, עיין במסמכים מחוץ לסעיף המשנה הזה.