Klucz zwrotny audio

Poniższy schemat i zdjęcie przedstawia klucz sprzętowy pętli zwrotnej audio dla złącza zestawu słuchawkowego . Zespół sprzętowy Chrome zaprojektował ten obwód i wtyczkę do testów funkcjonalnych; jednak ma także wiele innych zastosowań. Zespół audio Androida używa go do pomiaru opóźnienia dźwięku w obie strony , wysyłając zakodowany sygnał przez wyjście, a następnie szukając pasującego sygnału na wejściu. Czas między nimi to łączne opóźnienie wejściowe i wyjściowe. Technika ta jest stosowana w OboeTesterze i CTS Verifier.

Klucz sprzętowy Loopback oparty na poniższym obwodzie jest dostępny w firmie PassMark Software . To nie jest rekomendacja ani poparcie. Google nie utrzymuje relacji biznesowych z firmą PassMark.

Okrążenie

okrążenie

Rysunek 1. schemat obwodu

Aby sygnał wyjściowy nie przeciążał wejścia mikrofonowego, obniżyliśmy go o około 20 dB. Obciążenie rezystora informuje przełącznik polaryzacji mikrofonu, że klucz sprzętowy pętli zwrotnej audio to wtyczka typu TRRS (Tip Ring Ring Shield) z pinami US/CTIA.

Zmontowane

pełni zmontowany

Rysunek 2. Zmontowany