Śledzenie ruchu

W systemie Android 9 urządzenia z kamerą mogą reklamować funkcję śledzenia ruchu . Kamery obsługujące tę funkcję same nie generują danych dotyczących śledzenia ruchu, lecz zamiast tego są wykorzystywane przez ARCore lub algorytm stabilizacji obrazu wraz z innymi czujnikami do analizy sceny. Aby obsługiwać tę funkcję, urządzenia muszą obsługiwać CONTROL_CAPTURE_INTENT_MOTION_TRACKING . Jeśli taki zamiar jest częścią żądania przechwytywania, kamera musi ograniczyć czas ekspozycji do maksymalnie 20 milisekund, aby zredukować rozmycie spowodowane ruchem.

Przykłady i źródło

Referencyjna implementacja śledzenia ruchu po stronie HAL jest dostępna jako część Camera HAL .

Realizacja

Aby włączyć śledzenie ruchu w urządzeniu z kamerą, upewnij się, że:

Walidacja

Urządzenia kamerowe obsługujące funkcję śledzenia ruchu muszą przejść testy CTS kamer .