Obsługa małych komórek

Urządzenia z systemem Android 11 lub nowszym mogą zapewniać obsługę zamkniętych grup abonentów (CSG) za pomocą metod w interfejsach API identyfikacji komórek , które pobierają informacje o informacjach CSG komórki. Jest to przydatne dla operatorów sieci komórkowych (MNO), którzy zarządzają małymi komórkami poprzez zamknięte grupy abonentów. Informacje o CSG są reprezentowane w klasie ClosedSubscriberGroupInfo .

Realizacja

Aby obsługiwać CGG na urządzeniach z systemem Android 11 lub nowszym, zaimplementuj następujące funkcje w radio/1.5/types.hal .

  • ClosedSubscriberGroupInfo : opcjonalnie dołączane do każdej instancji CellIdentity . Struktura ta służy do podawania szczegółów dotyczących zamkniętej grupy abonentów, do której należy dana komórka, jeśli taka istnieje. Jest to powszechnie używane do identyfikacji małych komórek, takich jak osobiste urządzenia LTE. Można go również stosować we wdrożeniach takich jak CBRS LTE.
  • CellIdentityLte : Obsługuje listę dodatkowych identyfikatorów PLMN.
  • CellIdentityWcdma : obsługuje listę dodatkowych identyfikatorów PLMN.
  • CellIdentityTdscdma : obsługuje listę dodatkowych identyfikatorów PLMN.
  • RegStateResult : zawiera zaktualizowaną strukturę CellIdentity i pole wskazujące numer RPLMN.

Walidacja

Aby przetestować implementację, uruchom następujący test CTS: CellInfoTest .