Wi-Fi STA/AP eşzamanlılığı

Android 9, cihazların STA ve AP modunda eş zamanlı olarak çalışabilmesini sağlar. Bu özellik, Dual BandSimultaneous'ı (DBS) destekleyen cihazlarda yeni özellikler açar. Örneğin, kullanıcı hotspot'u (softAP) etkinleştirmek istediğinde STA Wi-Fi'nin kesintiye uğramaması gibi yeni özellikler sunar.

Örnekler ve kaynak

Wi-Fi STA/AP eşzamanlılığı, varsayılan AOSP Android çerçeve kodunda desteklenir. Ayrıca, Kablosuz HAL bölümünde açıklanan referans HAL uygulaması tarafından da desteklenir. Uygulama bölümünde açıklanan WIFI_HIDL_FEATURE_DUAL_INTERFACE derleme zamanı işareti, STA ve AP için eşzamanlı destek belirten bir arayüz eşzamanlılığı spesifikasyonu sağlar.

Uygulama

Cihazınıza kablosuz STA/AP eşzamanlılığı uygulamak için:

  1. HAL'deki iki arayüz desteğini etkinleştirmek için derleme zamanı işaretini etkinleştirin. Bayrak, device/<oem>/<device>/BoardConfig-common.mk konumunda bulunur.

    • WIFI_HIDL_FEATURE_DUAL_INTERFACE := doğru
  2. İki ağ arayüzünü kullanıma sunun:

    • wlan0 ve wlan1

WIFI_HAL_INTERFACE_COMBINATIONS işareti belirtilirse WIFI_HIDL_FEATURE_DUAL_INTERFACE işareti yoksayılır. Daha fazla bilgi için Kablosuz çok arayüzlü eşzamanlılık bölümüne bakın.

Doğrulama

Özelliğin amaçlandığı şekilde çalıştığını doğrulamak için manuel test yapın.

Bu özelliği manuel olarak doğrulamak için STA ve AP arayüzlerini kullanıcı arayüzünden bağımsız olarak açıp kapatın.

Hem AP hem de STA aynı alt ağdaysa "Cihaz Altı Testi"nde (DUT) yönlendirme sorunları oluşabilir. Çarpışmalardan kaçınmak için erişim noktasını farklı bir alt ağa taşımayı deneyin.

Bazı kablosuz ağ çipi satıcıları, STA ve AP aynı bantta ancak farklı kanallardaysa radyoyu zaman paylaşımı moduna geçirir. Bu durum performansta ciddi bir düşüşe yol açar. Çip, bu sorunu gidermek için Kanal Geçişini Kaçınma (ÖAR) özelliğini kullanarak şunlardan birini yapabilir:

  • AP'yi STA ile aynı kanala taşımak
  • AP'yi STA'dan farklı bir şebere taşıyın