Połączenie

W tej sekcji opisano implementację standardowych protokołów łączności systemu Android i opisano korzystanie z powiązanych funkcji, w tym Bluetooth, NFC, Wi-Fi, telefonii i innych.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w tej sekcji, aby upewnić się, że urządzenia z systemem Android są prawidłowo podłączone.