قابلیت اتصال

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

این بخش اجرای پروتکل‌های اتصال استاندارد اندروید و استفاده از ویژگی‌های مرتبط از جمله بلوتوث، NFC، Wi-Fi، تلفن و غیره را شرح می‌دهد.

دستورالعمل های این بخش را دنبال کنید تا مطمئن شوید دستگاه های اندرویدی شما به درستی متصل هستند.