שימוש בנתונים של אנדרואיד

אנדרואיד עוזרת למשתמשים להבין ולשלוט כיצד המכשירים שלהם משתמשים בנתוני רשת. הוא מנטר את השימוש הכולל בנתונים ותומך בספי אזהרה או הגבלה המפעילים התראות או משביתים נתונים ניידים כאשר השימוש חורג ממכסה מסוימת.

מעקב אחר השימוש בנתונים מתבצע גם על בסיס אפליקציה, מה שמאפשר למשתמשים לחקור חזותית שימוש היסטורי באפליקציית ההגדרות . משתמשים יכולים גם להגביל את האופן שבו יישומים ספציפיים מורשים להשתמש בנתונים כאשר הם פועלים ברקע.

התיעוד בסעיף זה מיועד למשלבי מערכות ולמפעילי סלולר כדי לסייע בהסבר פרטים טכניים שעליהם להיות מודעים אליהם בעת העברת אנדרואיד למכשירים ספציפיים. פרטים אלה מסוכמים להלן, ורשימת התפוצה להעברת אנדרואיד היא מקום טוב לדיון נוסף.