Sử dụng dữ liệu Android

Android giúp người dùng hiểu và kiểm soát cách thiết bị của họ sử dụng dữ liệu mạng. Nó giám sát việc sử dụng dữ liệu tổng thể và hỗ trợ các ngưỡng cảnh báo hoặc giới hạn kích hoạt thông báo hoặc vô hiệu hóa dữ liệu di động khi việc sử dụng vượt quá hạn ngạch cụ thể.

Việc sử dụng dữ liệu cũng được theo dõi trên cơ sở từng ứng dụng, cho phép người dùng khám phá trực quan mức sử dụng trước đây trong ứng dụng Cài đặt . Người dùng cũng có thể hạn chế cách các ứng dụng cụ thể được phép sử dụng dữ liệu khi chạy nền.

Tài liệu trong phần này dành cho các nhà tích hợp hệ thống và nhà khai thác di động để giúp giải thích các chi tiết kỹ thuật mà họ nên biết khi chuyển Android sang các thiết bị cụ thể. Những chi tiết này được tóm tắt bên dưới và danh sách gửi thư cổng android là một nơi tốt để thảo luận thêm.