ภาพรวมการแสดงผลหลายจอ

องค์กร

เนื้อหา Multi-Display (MD) ได้รับการจัดระเบียบดังนี้:

พื้นที่หัวข้อ บทความ
การพัฒนาและการทดสอบ แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ
สภาพแวดล้อมการทดสอบและการพัฒนา
คำถามที่พบบ่อย
รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้อง จอแสดงผล
รองรับการตกแต่งระบบ
รองรับตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล
บทความส่วนบุคคล หลายเรซูเม่
นโยบายการเปิดตัวกิจกรรม
ล็อกหน้าจอ
เส้นทางอินพุต
เสียงหลายโซน

คำศัพท์เฉพาะทาง

ตลอดทั้งบทความเหล่านี้ จอแสดงผลหลักและรองมีการกำหนดดังนี้:

  • จอแสดงผล หลัก (ค่าเริ่มต้น) มีรหัสการแสดงผลเป็น DEFAULT_DISPLAY
  • จอแสดง ผลรอง มีรหัสจอแสดงผล ไม่ใช่ DEFAULT_DISPLAY