Haptyka

Podsystem dotykowy Androida odnosi się do funkcji sprzętu i oprogramowania, które przyczyniają się do tworzenia bodźców poprzez zmysł dotyku. Tworzenie efektów haptycznych wymaga wysokiego stopnia zależności sprzętowych, podczas gdy postrzeganie bodźców dotykowych wymaga wysokiego stopnia zależności i preferencji użytkownika. Ta dychotomia stanowi wyzwanie dla producentów urządzeń, aby rozwijać i maksymalizować korzyści dla użytkownika dotykowego w ekosystemie Androida.

Ta strona zawiera instrukcje dotyczące zgodności dla producentów urządzeń i twórców aplikacji oraz zawiera jasne wskazówki dotyczące najlepszego wykorzystania dotykowych interfejsów API systemu Android. Temat podzielony jest na trzy sekcje:

Aby dowiedzieć się więcej o ogólnej zgodności, przeczytaj dokument definicji zgodności z systemem Android .

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z funkcji dotykowych w Androidzie, przeczytaj dokumentację programisty Androida .