haptik

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Android haptics alt sistemi, dokunma duyusu yoluyla uyaranların yaratılmasına katkıda bulunan donanım ve yazılım özelliklerini ifade eder. Dokunsal efektler oluşturmak yüksek derecede donanım bağımlılığı gerektirirken, dokunsal uyaranları algılamak yüksek derecede kullanıcı bağımlılıkları ve tercihleri ​​gerektirir. Bu ikilik, cihaz üreticilerini Android ekosisteminde dokunsal kullanıcı avantajlarını geliştirmeye ve en üst düzeye çıkarmaya zorluyor.

Bu sayfa, cihaz üreticileri ve uygulama geliştiricileri için uyumluluk talimatlarını açıklar ve Android haptics API'lerinin en iyi kullanımı hakkında net rehberlik sağlar. Konu üç bölüme ayrılmıştır:

Genel olarak uyumluluk hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Uyumluluk Tanımı Belgesine bakın.