הפטיקה

תת-המערכת ההפטיקה של אנדרואיד מתייחסת לתכונות חומרה ותוכנה התורמות ליצירת גירויים באמצעות חוש המישוש. יצירת אפקטים הפטיים דורשת מידה גבוהה של תלות בחומרה, בעוד שתפיסת גירויים הפטיים דורשת מידה גבוהה של תלות והעדפות משתמש. דיכוטומיה זו מאתגרת את יצרני המכשירים לפתח ולמקסם את יתרונות המשתמשים ההפטיים במערכת האקולוגית של אנדרואיד.

דף זה מתאר את הוראות התאימות ליצרני מכשירים ומפתחי אפליקציות, ומספק הנחיות ברורות לגבי השימוש הטוב ביותר בממשקי ה-API של Android haptics. הנושא מחולק לשלושה חלקים:

למידע נוסף על תאימות באופן כללי, קרא את מסמך הגדרת התאימות ל-Android .

למידע נוסף על שימוש בהפטיקה באנדרואיד, קרא את התיעוד למפתחי אנדרואיד .