Dekodowanie o krótkim czasie oczekiwania w MediaCodec

Ta funkcja została dodana w systemie Android 11, aby umożliwić dekodowanie multimediów przy niskim opóźnieniu, co ma kluczowe znaczenie w przypadku aplikacji działających w czasie rzeczywistym. Partnerzy SoC muszą zapewnić sterownik dekodera obsługujący tę funkcję. Struktura multimediów sygnalizuje ten tryb przy użyciu parametrów konfiguracyjnych Codec 2.0/OMX dostępnych w AOSP. Zobacz implementację referencyjną , aby włączyć tę funkcję.

Realizacja

Partnerzy SoC muszą wdrożyć sterowniki dekodera, aby obsługiwać tę funkcję. Twórcy aplikacji mogą korzystać z nowego interfejsu API, aby korzystać z tej funkcji. Partnerzy muszą dostarczyć sterowniki dekodera. To jest nowy publiczny interfejs API, który nie był używany. Nie ma potrzeby implementowania systemowego interfejsu użytkownika ani rozszerzenia dla tej funkcji.

Dostosowywanie

Interfejs API umożliwia użytkownikom włączanie i wyłączanie tej funkcji. Jeśli jest włączony, dekoder musi jak najszybciej zwrócić zdekodowane ramki w oparciu o standard kodowania (bez czekania na dalsze dane wejściowe) i musi pozostać uśpiony. Jeśli jest wyłączony, dekoder może korzystać z optymalizacji mocy, co może skutkować zwróceniem zdekodowanych klatek później niż jest to absolutnie konieczne, a dekoder może się wyłączyć w przypadku zatrzymania.