זמן ריצה של NNAPI

מודול זמן הריצה של NNAPI הוא ספרייה משותפת שנמצאת בין אפליקציה לבין מנהלי התקנים של קצה עורפי. Android Neural Networks API (NNAPI) הוא ממשק API של Android C שמיועד להרצת פעולות חישוביות אינטנסיביות ללמידת מכונה במכשירים ניידים, ומאפשר פעולות הסקת מסקנות עם האצת חומרה במכשירי Android. המודול הזה מאפשר עדכון, כלומר הוא יכול לקבל עדכונים של פונקציונליות מחוץ למחזור הגרסאות הרגיל של Android.

בין היתרונות של מודולרי זמן הריצה של NNAPI:

  • משתמשי הקצה נהנים משיפור בעקביות והתאימות.

  • מפתחי פלטפורמה יכולים לתקן באגים בזמן הריצה של NNAPI, לשפר את האינטראקציה של NNAPI בזמן ריצה עם מנהלי התקנים, ולפרוס תכונות חדשות שמשפרות את היכולות, היציבות, הביצועים והתקינות של NNAPI.

  • מפתחי אפליקציות נהנים מתאימות משופרת ומביצועים משופרים באמצעות הליבה המעודכנת של המעבד (CPU).

גבולות המודול

ב-Android מגרסה 12 ואילך, בגרסה NNAPI HAL נעשה שימוש ב-AIDL במקום ב-HIDL.

ל-Android מגרסה 11 ומטה, הגבול של מודול זמן הריצה של NNAPI הוא platform/frameworks/ml/nn:libneuralnetworks.so.

פורמט המודול

מודול זמן הריצה של NNAPI (com.android.neuralnetworks) הוא בפורמט APEX וזמין למכשירים עם Android מגרסה 11 ואילך.

יחסי תלות של מודולים

מודול זמן הריצה של NNAPI תלוי ב-NNAPIHAL וב-AHardwareBuffer.

בדיקה

כדי לאמת את הפונקציונליות של מודול זמן הריצה של NNAPI, צריך להשתמש בבדיקות של חבילת בדיקת התאימות של Android (CTS) ו-Vendor Test Suite (VTS).