Ogranicz lokalizacje oportunistyczne

Gdy aplikacja żąda lokalizacji urządzenia, może poczekać na odpowiedź na żądanie lub, korzystając z aktywnych odbiorników lokalizacji, uzyskać oportunistyczną aktualizację lokalizacji. Było to dostępne (bez ograniczeń) w systemie Android 9 i starszych wersjach i było udostępniane, gdy aplikacja określała tylko częstotliwość aktualizacji aktywnej lokalizacji, pozostawiając pustą częstotliwość pasywną. (Pasywne odbiorniki lokalizacji nie otrzymują oportunistycznych aktualizacji lokalizacji, ponieważ nie określają częstotliwości aktualizacji lokalizacji).

Począwszy od systemu Android 10, aby uzyskać oportunistyczne aktualizacje lokalizacji, programiści muszą określić, że potrzebują pasywnych aktualizacji lokalizacji z klasy FusedLocationProviderClient .

Połączony dostawca lokalizacji

Aplikacje mogą określić częstotliwość otrzymywania oportunistycznych aktualizacji lokalizacji z klasy FusedLocationProviderClient na dwa sposoby.

  • Określ wartość w metodzie setFastestInterval mniejszą niż wartość parametru setInterval . (Użyj wartości 0 ms lub większej.)
  • Pozwól, aby wartość została ustawiona automatycznie, pozostawiając parametr setFastestInterval nieokreślony.

Uderzenie

Jeśli nie podasz wartości setFastestInterval , w Twojej aplikacji może wystąpić znaczne ograniczenie dostarczanych do niej aktualizacji lokalizacji.

Realizacja

Aby zaimplementować tę funkcję, nie musisz nic robić poza użyciem sugerowanych wartości dla metody setFastestInterval klasy FusedLocationProviderClient .