Trình đơn cài đặt Android

Phần này mô tả các tùy chọn có sẵn cho bạn để triển khai và tùy chỉnh menu cài đặt Android.

Màn hình chính cài đặt

Trong Android 7.0 trở lên, trang chủ Cài đặt được cải tiến với các cài đặt được đề xuất và thông báo trạng thái có thể tùy chỉnh. Tính năng này được triển khai tự động và người triển khai thiết bị có thể định cấu hình tính năng này.

Mã nguồn của những cải tiến này nằm trong các tệp sau:

Nguyên tắc thiết kế cài đặt Android

Tài liệu này nêu bật các nguyên tắc và hướng dẫn dành cho bất kỳ ai đang thiết kế cài đặt nền tảng Android hoặc bất kỳ nhà phát triển nào thiết kế cài đặt cho ứng dụng Android của họ.

Các mẫu và thành phần

Trong Android 8.0, menu Cài đặt có một số thành phần và tiện ích đáp ứng các mục đích sử dụng phổ biến. Các nhà sản xuất và nhà phát triển thiết bị được khuyến khích sử dụng các thành phần phổ biến khi mở rộng ứng dụng Cài đặt để giao diện người dùng mới luôn nhất quán với Giao diện người dùng Cài đặt hiện có.

Kiến trúc thông tin

Android 8.0 đã giới thiệu kiến ​​trúc thông tin mới cho ứng dụng Cài đặt nhằm đơn giản hóa cách sắp xếp cài đặt và giúp người dùng dễ dàng tìm thấy cài đặt nhanh chóng hơn để tùy chỉnh thiết bị Android của họ. Android 9 đã giới thiệu một số cải tiến nhằm cung cấp thêm chức năng Cài đặt và triển khai dễ dàng hơn.

Cài đặt được cá nhân hóa

Ứng dụng Cài đặt Android cung cấp danh sách đề xuất cho người dùng trong Android 8.0. Những đề xuất này thường quảng bá các tính năng của điện thoại và chúng có thể tùy chỉnh (ví dụ: "Đặt lịch không làm phiền" hoặc "Bật tính năng gọi qua Wi-Fi").

Android 8.0 bổ sung thêm khả năng tìm kiếm mở rộng cho menu Cài đặt. Tài liệu này mô tả cách thêm cài đặt và đảm bảo cài đặt đó được lập chỉ mục chính xác cho tìm kiếm Cài đặt.