ใช้โหมดสายรัดทดสอบ

โหมดทดสอบสายรัดเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาใน Android 10 สำหรับนักพัฒนาแอปบุคคลที่สามที่ต้องการทำให้อุปกรณ์หรือกลุ่มอุปกรณ์เป็นแบบอัตโนมัติ คุณลักษณะนี้ให้วิธีการล้างข้อมูลผู้ใช้ ทั้งหมด บนอุปกรณ์ Android, เก็บคีย์ ADB และข้ามหน้าจอการตั้งค่าครั้งแรกทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถรันการทดสอบ UI ได้ทันทีหลังจากเริ่มต้นระบบโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบด้วยตนเอง

การปรับแต่ง

คุณสามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์อยู่ในโหมด Test Harness หรือไม่โดยตรวจสอบ ActivityManager.isRunningInUserTestHarness() ปรับแต่งให้เหลือน้อยที่สุด จำกัดเฉพาะสิ่งต่างๆ เช่น การข้ามหน้าจอการตั้งค่า (บนแป้นพิมพ์หรือวิซาร์ดการตั้งค่า) ซึ่งจะทำให้การทดสอบ UI เสียหายหรือต้องมีการโต้ตอบด้วยตนเอง

การนำไปปฏิบัติ

การใช้งานเริ่มต้นของ PersistentDataBlockManagerInternal อยู่ใน PersistentDataBlockService โหมดทดสอบสายรัดถูกนำมาใช้ใน TestHarnessModeService

การใช้งานเริ่มต้นของโหมด Test Harness จะใช้กลไกการจัดเก็บข้อมูลเดียวกันกับการป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานเพื่อจัดเก็บคีย์ adb ชั่วคราวในพาร์ติชันถาวร หากมีการใช้งานพาร์ติชันถาวรที่มีการป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานบนอุปกรณ์ทดสอบแล้ว จำเป็นต้องมีการทำงานเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องดำเนินการเลยเพื่อรองรับคุณลักษณะนี้

OEM ที่ไม่มีการตั้งค่าพาร์ติชันถาวรจำเป็นต้องใช้ PersistentDataBlockManagerInternal ก่อนที่จะรัน TestHarnessModeService

ตรวจสอบสถานะของโหมดทดสอบสายรัด

เมื่อเปิดใช้งานโหมดทดสอบสายรัด ActivityManager.isRunningInUserTestHarness() จะส่งกลับ true

รันโหมดทดสอบสายรัด

การเปิดใช้งานโหมดทดสอบสายรัดจะล้างข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์และตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ ซึ่งหมายความว่าทุกส่วนของอุปกรณ์ที่อาจรบกวนการทดสอบ (เช่น บัญชีการซิงค์อัตโนมัติ การตรวจสอบแพ็กเกจ และการอัปเดตอัตโนมัติ) จะถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้ง

รันคำสั่ง adb เพื่อเปิดใช้งาน Test Harness Mode:

adb shell cmd testharness enable