Yerel Android Platform Kodunda Hata Ayıklama

Bu bölüm, platform düzeyinde özellikler geliştirirken yerel Android platform kodunda hata ayıklama, izleme ve profil oluşturma için yararlı araçları ve ilgili komutları özetler.

Not: Bu bölümdeki ve bu sitenin başka yerlerindeki sayfalar, Android'in belirli yönlerinde hata ayıklamak için adb setprop argümanıyla birlikte kullanılmasını önerir. Android 7.x ve önceki sürümlerde, özellik adlarının uzunluk sınırı 32 karakterdi. Bu, uygulamanın adıyla bir sarma özelliği oluşturmak için adı sığacak şekilde kısaltmanın gerekli olduğu anlamına geliyordu. Android 8.0 ve sonraki sürümlerde bu sınır çok daha büyüktür ve kısaltma gerektirmemelidir.

Bu sayfa, logcat çıktısında bulunan kilitlenme dökümlerini çevreleyen temel bilgileri kapsar. Diğer sayfalarda yerel çökmeleri tanılama , dumpsys ile sistem hizmetlerini keşfetme , yerel bellek , ve RAM kullanımını görüntüleme , yerel koddaki bellek hatalarını algılamak için AddressSanitizer'ı kullanma , performans sorunlarını değerlendirme ( systrace dahil ) ve hata ayıklayıcıları kullanma hakkında çok daha fazla ayrıntı bulunur .

Kaza çöplükleri ve mezar taşları

Dinamik olarak bağlantılı bir yürütülebilir dosya başlatıldığında, bir kilitlenme durumunda, logcat'e temel bir kilitlenme dökümünün yazılmasına ve /data/tombstones/ öğesine daha ayrıntılı bir mezar taşı dosyasının yazılmasına neden olan birkaç sinyal işleyici kaydedilir. Mezar taşı, kilitlenen süreç hakkında fazladan veri içeren bir dosyadır. Özellikle, çökme sürecindeki tüm iş parçacıkları için yığın izleri (yalnızca sinyali yakalayan iş parçacığı değil), tam bir bellek haritası ve tüm açık dosya tanımlayıcılarının bir listesini içerir.

Android 8.0'dan önce, çökmeler debuggerd ve debuggerd64 arka plan programları tarafından işlenirdi. Android 8.0 ve sonraki sürümlerde, crash_dump32 ve crash_dump64 gerektiğinde oluşturulur.

Kilitlenme damperinin yalnızca başka hiçbir şey eklenmemişse eklenmesi mümkündür; bu, strace veya lldb gibi araçların kullanılması, kilitlenme dökümlerinin oluşmasını önlediği anlamına gelir.

Örnek çıktı (zaman damgaları ve gereksiz bilgiler kaldırılmış olarak):

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Build fingerprint: 'Android/aosp_angler/angler:7.1.1/NYC/enh12211018:eng/test-keys'
Revision: '0'
ABI: 'arm'
pid: 17946, tid: 17949, name: crasher >>> crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc
  r0 0000000c r1 00000000 r2 00000000 r3 00000000
  r4 00000000 r5 0000000c r6 eccdd920 r7 00000078
  r8 0000461a r9 ffc78c19 sl ab209441 fp fffff924
  ip ed01b834 sp eccdd800 lr ecfa9a1f pc ecfd693e cpsr 600e0030

backtrace:
  #00 pc 0004793e /system/lib/libc.so (pthread_mutex_lock+1)
  #01 pc 0001aa1b /system/lib/libc.so (readdir+10)
  #02 pc 00001b91 /system/xbin/crasher (readdir_null+20)
  #03 pc 0000184b /system/xbin/crasher (do_action+978)
  #04 pc 00001459 /system/xbin/crasher (thread_callback+24)
  #05 pc 00047317 /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)
  #06 pc 0001a7e5 /system/lib/libc.so (__start_thread+34)
Tombstone written to: /data/tombstones/tombstone_06

Çıktının son satırı, diskteki tam mezar taşının yerini verir.

Sökülmemiş ikili dosyalarınız varsa, yığını development/scripts/stack yığın içine yapıştırarak satır numarası bilgileriyle daha ayrıntılı bir gevşeme elde edebilirsiniz:

development/scripts/stack

İpucu: Kolaylık sağlamak için, lunch çalıştırdıysanız, stack zaten $PATH dosyanızda olduğundan tam yolu sağlamanız gerekmez.

Örnek çıktı (yukarıdaki logcat çıktısına göre):

Reading native crash info from stdin
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : Build fingerprint: 'Android/aosp_angler/angler:7.1.1/NYC/enh12211018:eng/test-keys'
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : Revision: '0'
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : ABI: 'arm'
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  : pid: 17946, tid: 17949, name: crasher >>> crasher <<<
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  : signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   r0 0000000c r1 00000000 r2 00000000 r3 00000000
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   r4 00000000 r5 0000000c r6 eccdd920 r7 00000078
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   r8 0000461a r9 ffc78c19 sl ab209441 fp fffff924
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   ip ed01b834 sp eccdd800 lr ecfa9a1f pc ecfd693e cpsr 600e0030
03-02 23:53:49.491 17951 17951 F DEBUG  :
03-02 23:53:49.491 17951 17951 F DEBUG  : backtrace:
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #00 pc 0004793e /system/lib/libc.so (pthread_mutex_lock+1)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #01 pc 0001aa1b /system/lib/libc.so (readdir+10)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #02 pc 00001b91 /system/xbin/crasher (readdir_null+20)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #03 pc 0000184b /system/xbin/crasher (do_action+978)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #04 pc 00001459 /system/xbin/crasher (thread_callback+24)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #05 pc 00047317 /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #06 pc 0001a7e5 /system/lib/libc.so (__start_thread+34)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   Tombstone written to: /data/tombstones/tombstone_06
Reading symbols from /huge-ssd/aosp-arm64/out/target/product/angler/symbols
Revision: '0'
pid: 17946, tid: 17949, name: crasher >>> crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc
   r0 0000000c r1 00000000 r2 00000000 r3 00000000
   r4 00000000 r5 0000000c r6 eccdd920 r7 00000078
   r8 0000461a r9 ffc78c19 sl ab209441 fp fffff924
   ip ed01b834 sp eccdd800 lr ecfa9a1f pc ecfd693e cpsr 600e0030
Using arm toolchain from: /huge-ssd/aosp-arm64/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.9/bin/

Stack Trace:
 RELADDR  FUNCTION          FILE:LINE
 0004793e pthread_mutex_lock+2    bionic/libc/bionic/pthread_mutex.cpp:515
 v------> ScopedPthreadMutexLocker  bionic/libc/private/ScopedPthreadMutexLocker.h:27
 0001aa1b readdir+10         bionic/libc/bionic/dirent.cpp:120
 00001b91 readdir_null+20      system/core/debuggerd/crasher.cpp:131
 0000184b do_action+978       system/core/debuggerd/crasher.cpp:228
 00001459 thread_callback+24     system/core/debuggerd/crasher.cpp:90
 00047317 __pthread_start(void*)+22 bionic/libc/bionic/pthread_create.cpp:202 (discriminator 1)
 0001a7e5 __start_thread+34     bionic/libc/bionic/clone.cpp:46 (discriminator 1)

Tüm bir mezar taşında stack kullanabilirsiniz. Örnek:

stack < FS/data/tombstones/tombstone_05

Bu, geçerli dizinde bir hata raporunu yeni açtıysanız kullanışlıdır. Yerel çökmeleri ve kaldırıldı olarak işaretlemeleri tanılama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yerel Kilitlenmeleri Tanılama .

Çalışan bir süreçten yığın izi/tombstone alma

Çalışan bir işlemden yığın dökümü almak için debuggerd aracını kullanabilirsiniz. Komut satırından, tam bir kaldırıldı olarak işaretlemek için stdout bir işlem kimliği (PID) kullanarak debuggerd çağırın. İşlemdeki her iş parçacığı için yalnızca yığını almak için -b veya --backtrace bayrağını ekleyin.

Karmaşık bir gevşemeyi anlama

Bir uygulama çöktüğünde, yığın oldukça karmaşık olma eğilimindedir. Aşağıdaki ayrıntılı örnek, karmaşıklıkların çoğunu vurgulamaktadır:

  #00 pc 00000000007e6918 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000)
  #01 pc 00000000001845cc /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000)
  #02 pc 00000000001847e4 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000)
  #03 pc 00000000001805c0 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000) (Java_com_google_speech_recognizer_AbstractRecognizer_nativeRun+176)

Kare #00–#03, ayrı bir .so dosyasına ayıklanmak yerine disk alanından tasarruf etmek için APK'da sıkıştırılmamış olarak depolanan yerel JNI kodundandır. Android 9 ve sonraki sürümlerdeki yığın çözücü, bu yaygın Android'e özgü durumla başa çıkmak için ayıklanan .so dosyasına ihtiyaç duymaz.

#00–#02 numaralı kareler, geliştirici tarafından çıkarıldığı için sembol adlarına sahip değildir.

Çerçeve #03, sembollerin mevcut olduğu yerlerde, çözücünün bunları kullandığını gösterir.

  #04 pc 0000000000117550 /data/dalvik-cache/arm64/system@priv-app@Velvet@Velvet.apk@classes.dex (offset 0x108000) (com.google.speech.recognizer.AbstractRecognizer.nativeRun+160)

Çerçeve #04, önceden derlenmiş Java kodudur. Eski çözücü, Java'da gevşeyemediği için burada duracaktı.

  #05 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #06 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #07 pc 0000000000280cf0 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*)+344)
  #08 pc 000000000027acac /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+948)
  #09 pc 000000000052abc0 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeDirect+296)
  #10 pc 000000000054c614 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14484)

#05–#10 numaralı çerçeveler, ART yorumlayıcı uygulamasındandır. Android 9'dan daha düşük sürümlerdeki yığın çözücü, bu kareleri, yorumlayıcının hangi kodu yorumladığını açıklayan kare #11 bağlamı olmadan gösterirdi. ART'nin kendisinde hata ayıklıyorsanız bu çerçeveler kullanışlıdır. Bir uygulamada hata ayıklıyorsanız, onları yok sayabilirsiniz. simpleperf gibi bazı araçlar bu çerçeveleri otomatik olarak atlar.

  #11 pc 00000000001992d6 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x26cf000) (com.google.speech.recognizer.AbstractRecognizer.run+18)

Kare #11, yorumlanan Java kodudur.

  #12 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #13 pc 000000000025a328 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToInterpreterBridge(art::Thread*, art::CodeItemDataAccessor const&, art::ShadowFrame*, art::JValue*)+216)
  #14 pc 000000000027ac90 /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+920)
  #15 pc 0000000000529880 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeVirtual+584)
  #16 pc 000000000054c514 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14228)

Kare #12–#16, yorumlayıcı uygulamasının kendisidir.

  #17 pc 00000000002454a0 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x1322000) (com.google.android.apps.gsa.speech.e.c.c.call+28)

Kare #17, yorumlanan Java kodudur. Bu Java yöntemi, #12–#16 yorumlayıcı çerçevelerine karşılık gelir.

  #18 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #19 pc 0000000000519fd8 /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge+1032)
  #20 pc 00000000005630fc /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge+92)

Çerçeve #18–#20, sanal makinenin kendisidir, derlenmiş Java kodundan yorumlanmış Java koduna geçiş kodudur.

  #21 pc 00000000002ce44c /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.util.concurrent.FutureTask.run+204)

Kare #21, #17'deki Java yöntemini çağıran derlenmiş Java yöntemidir.

  #22 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #23 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #24 pc 0000000000280cf0 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*)+344)
  #25 pc 000000000027acac /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+948)
  #26 pc 0000000000529880 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeVirtual+584)
  #27 pc 000000000054c514 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14228)

Çerçeve #22–#27, yorumlanmış koddan derlenmiş bir yönteme bir yöntem çağırma yapan yorumlayıcı uygulamasıdır.

  #28 pc 00000000003ed69e /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (com.google.android.apps.gsa.shared.util.concurrent.b.e.run+22)

Çerçeve #28, yorumlanmakta olan Java kodudur.

  #29 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #30 pc 0000000000519fd8 /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge+1032)
  #31 pc 00000000005630fc /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge+92)

#29–#31 numaralı çerçeveler, derlenmiş kod ile yorumlanmış kod arasındaki başka bir geçiştir.

  #32 pc 0000000000329284 /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker+996)
  #33 pc 00000000003262a0 /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run+64)
  #34 pc 00000000002037e8 /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.lang.Thread.run+72)

#32–#34 numaralı çerçeveler, birbirini doğrudan çağıran derlenmiş Java çerçeveleridir. Bu durumda yerel çağrı yığını, Java çağrı yığını ile aynıdır.

  #35 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #36 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #37 pc 0000000000280cf0 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*)+344)
  #38 pc 000000000027acac /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+948)
  #39 pc 0000000000529f10 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeSuper+1408)
  #40 pc 000000000054c594 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14356)

#35–#40 numaralı çerçeveler yorumlayıcının kendisidir.

  #41 pc 00000000003ed8e0 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (com.google.android.apps.gsa.shared.util.concurrent.b.i.run+20)

Kare #41, yorumlanmakta olan Java kodudur.

  #42 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #43 pc 0000000000519fd8 /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge+1032)
  #44 pc 00000000005630fc /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge+92)
  #45 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #46 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #47 pc 0000000000460d18 /system/lib64/libart.so (art::(anonymous namespace)::InvokeWithArgArray(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable const&, art::ArtMethod*, art::(anonymous namespace)::ArgArray*, art::JValue*, char const*)+104)
  #48 pc 0000000000461de0 /system/lib64/libart.so (art::InvokeVirtualOrInterfaceWithJValues(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable const&, _jobject*, _jmethodID*, jvalue*)+424)
  #49 pc 000000000048ccb0 /system/lib64/libart.so (art::Thread::CreateCallback(void*)+1120)

Kare #42–#49, VM'nin kendisidir. Bu sefer Java'yı yeni bir iş parçacığında çalıştırmaya başlayan kod.

  #50 pc 0000000000082e24 /system/lib64/libc.so (__pthread_start(void*)+36)
  #51 pc 00000000000233bc /system/lib64/libc.so (__start_thread+68)

#50–#51 numaralı çerçeveler, tüm dizilerin nasıl başlaması gerektiğidir. Bu, libc yeni iş parçacığı başlangıç ​​kodudur.