Metrik Testleri

Metrik testler genellikle donanım soyutlama katmanlarını (HAL'ler) uygulamak veya doğrudan alt düzey sistem hizmetleriyle etkileşim kurmak için kullanılır. Sürekli test hizmetinden yararlanmak için, google-benchmark çerçevesiyle metrik testler oluşturulmalıdır.

Örnek

Şu adreste örnek bir metrik test modülü kurulumuna bakın: bionic/benchmarks/bionic-benchmarks

Adımların özeti

 1. Test modülü yapılandırma dosyası, google-benchmark bağımlılıklarının otomatik olarak dahil edilmesi için BUILD_NATIVE_BENCHMARK oluşturma kuralını kullanmalıdır.
 2. test modülünü make ile oluşturun:

  make -j40 bionic-benchmarks
  
 3. Ticaret Federasyonu test donanımıyla otomatik kurulum ve çalıştırma:

  make tradefed-all -j
  tradefed.sh run template/local_min --template:map test=bionic-benchmarks
  
 4. Manuel olarak kurun ve şu şekilde çalıştırın:

  1. Üretilen test ikilisini cihaza aktarın:

   adb push ${OUT}/data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32 \
    /data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32
   
  2. Cihazda test ikilisini çağırarak testi yürütün:

   adb shell /data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32