Testy metryczne

Testy metryczne są zwykle używane do wykonywania warstw abstrakcji sprzętu (HAL) lub bezpośredniej interakcji z usługami systemowymi niższego poziomu. Aby skorzystać z usługi ciągłego testowania, testy metryczne należy zbudować w oparciu o platformę Google-Benchmark .

Przykład

Zobacz przykładową konfigurację modułu testu metrycznego pod adresem: bionic/benchmarks/bionic-benchmarks

Podsumowanie kroków

 1. Plik konfiguracyjny modułu testowego powinien używać reguły kompilacji BUILD_NATIVE_BENCHMARK , aby automatycznie uwzględnić zależności Google-benchmark.
 2. Zbuduj moduł testowy za pomocą make:

  make -j40 bionic-benchmarks
  
 3. Automatyczna instalacja i uruchomienie z wiązką testową Federacji Handlowej:

  make tradefed-all -j
  tradefed.sh run template/local_min --template:map test=bionic-benchmarks
  
 4. Zainstaluj ręcznie i uruchom w następujący sposób:

  1. Wciśnij wygenerowany testowy plik binarny na urządzenie:

   adb push ${OUT}/data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32 \
    /data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32
   
  2. Wykonaj test, wywołując plik binarny testowy na urządzeniu:

   adb shell /data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32