מסננים גלובליים בפדרציית הסחר

פילטרים גלובליים הם דרך לספק מסנני בדיקה ל-Tradefed שיחולו על הפנייה באופן אוטומטי ללא צורך לדאוג אם בדיקה תומכת בה או לא.

זה יהיה לא פעיל אם התצורה לא תומכת בסינון, אבל תספק את היתרון של אי זריקת חריג תצורה כמו שזה קורה בדרך כלל ב-Tradefed. זה מאפשר לשירות עם ידע מינימלי על Tradefed ליצור ולספק בקלות דגלי סינון באופן כללי.

תחביר

--global-filters:include-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

--global-filters:exclude-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

כאשר שם המודול הוא החלק החובה היחיד שיש לספק.

לדוגמה:

  • --global-filters:include-filter moduleA : יריץ את המודול בלבד
  • --global-filters:include-filter moduleA class#method : יפעיל רק את שיטת ההתאמה

ניתן לחזור על האפשרות אם יש צורך במסננים נוספים. להדרה יש עדיפות על פני הכללה.

יישום

קוד מקור