Ana Bilgisayar Denetleyici mimarisi

VTS test çerçevesinin mimarisi, bulut tabanlı test hizmeti hizmetiyle bütünleşir. Bir VTS Ana Bilgisayar Denetleyicisi, bir ana makinede çalışır ve aşağıda gösterildiği gibi bir test donanımını (örneğin, TradeFed) kontrol eder:

Host controller architecture

Şekil 1. VTS Ana Bilgisayar Denetleyicisi mimarisi

Denetleyici, Google App Engine (GAE) örneği olarak çalışan bir Cluster Commander'dan komutları alır, ardından komutları ve yanıtları küme komutanı ile test donanım örneği arasında aktarır.

Bu mimari aşağıdaki avantajları içerir:

  • Herhangi bir test kablo demeti örneğinden ayrıldığından, farklı test kablo demetlerini kontrol edebilir ve daha sağlamdır. Alternatif tasarım (ana bilgisayar kontrol mantığını bir test kablo demetine yerleştirme), hataların yayılmasını engellemez.
  • Çekme tabanlı bir komut ve kontrol (C&C) modeli kullandığından, farklı türde bulut tarafı küme komutanlarıyla ve bir güvenlik duvarının arkasında bulunan ana bilgisayarlarla (giriş bağlantıları için) çalışabilir. Alternatif tasarım (push tabanlı C&C modeli), bir bulut komutanının özel bir ağdaki ana bilgisayarlarda bulunan ana bilgisayar denetleyici örneklerine erişmesine izin vermeyebilir.