ตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานของอุปกรณ์ Android ไปจนถึงคุณลักษณะขั้นสูงที่ซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่คุณสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการ Android ได้ ,ตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานของอุปกรณ์ Android ไปจนถึงคุณลักษณะขั้นสูงที่ซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่คุณสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการ Android ได้