จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ตั้งแต่หน่วยการสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ Android ไปจนถึงคุณลักษณะขั้นสูงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ Android ทั้งหมด