Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Từ các khối xây dựng cơ bản của thiết bị Android đến các tính năng nâng cao, phức tạp hơn, hãy tìm hiểu về tất cả các cách bạn có thể tùy chỉnh hệ điều hành Android.