אוזניות אודיו של אנדרואיד

סעיף זה מתאר את הפיתוח והבדיקה של ממשק האביזרים לאוזניות אנדרואיד. תיעוד זה מציג את הנחיות הממשק עבור השלט המוטבע של אוזניות אנדרואיד.

על יצרני האביזרים לפעול לפי ההנחיות במפרט אוזניות 3.5 מ"מ או במפרט אוזניות USB . יצרני המכשיר צריכים לפעול לפי ההנחיות במפרט שקע אוזניות 3.5 מ"מ או בדף השמע הדיגיטלי USB .

המטרה היא לשמור על סטנדרטים מסוימים לעקביות ועיצוב תוך מתן חופש לביטוי עיצובי. אם תבחר ליישם אביזר ייעודי לאוזניות אנדרואיד, אנא עקוב אחר ההנחיות האלה כדי לוודא שהאוזניות שלך תואמות למכשירים בהתאם להמלצות במסמך הגדרת התאימות ל-Android (CDD) .