אובייקט ממשק ספק

מסמך זה מתאר את תכנון אובייקט ממשק הספק ( אובייקט VINTF), המאגד מידע רלוונטי על מכשיר והופך מידע זה לזמין באמצעות ממשק API שניתן לשאול .

עיצוב אובייקטים VINTF

אובייקט VINTF אוסף חלק מהמידע שהוא זקוק ישירות מהמכשיר. היבטים אחרים, כמו המניפסטים, מתוארים באופן סטטי ב- XML.

איור 1. גילויים, מטריצות תאימות ומידע שניתן לאסוף בזמן ריצה

תכנון אובייקט VINTF מספק את הדברים הבאים עבור רכיבי מכשיר ומסגרת:

למכשיר למסגרת
 • מגדיר סכימה עבור הרכיב הסטטי ( קובץ מניפסט ההתקן ).
 • מוסיף תמיכה בזמן הבנייה להגדרת קובץ המניפסט של המכשיר עבור מכשיר נתון.
 • מגדיר את ה- API שאפשר לשאול בזמן ריצה המאחזר את קובץ המניפסט של המכשיר (יחד עם המידע האחר שאוסף זמן ריצה) ואורז אותם לתוצאת השאילתה.

אובייקט VINTF חייב להיות אמין ולספק את אותו מידע מלא ללא קשר למועד בו מתבקש האובייקט (ראה אזהרות ).

גילויים ומטריצות

נכון Android 8.0, בשאילתות API ריצה מהו במכשיר ושולחת שמידע אל Over-the-Air (OTA) עדכון השרת ובעלי עניין אחרים (כגון CTS DeviceInfo ). חלק מהמידע מתקבל בזמן הריצה וחלקו מוגדר באופן סטטי.

 • מניפסט המכשיר מתאר את המרכיב הסטטי של מה שהמכשיר יכול לספק למסגרת.
 • מטריצת תאימות המסגרת מתארת ​​את מה שמצפה מסגרת האנדרואיד ממכשיר נתון. המטריצה ​​היא ישות סטטית שהרכבה נקבע באופן ידני במהלך פיתוח המהדורה הבאה של מסגרת האנדרואיד.
 • מניפסט המסגרת מתאר שירותים ברמה גבוהה שהמסגרת יכולה לספק למכשיר.
 • מטריצת התאימות למכשירים מתארת ​​את השירותים שתמונת הספק דורשת מהמסגרת. הרכבו נקבע באופן ידני במהלך פיתוח המכשיר.

יש להתאים את שני זוגות המניפסטים והמטריצות האלה בזמן ה- OTA כדי להבטיח שמכשיר יכול לקבל עדכוני מסגרת התואמים את יכולות המכשיר. באופן כללי, מניפסט מתאר את המסופק ומטריצת תאימות מתארת ​​את הנדרש.

סעיף זה כולל את הפרטים הבאים על ביטויים ומטריצות:

 • מניפסטים מגדירים את מניפסט ההתקן, מניפסט המסגרת וסכימת קובץ המניפסט.
 • מטריצות תאימות מגדירות את הסכימה של מטריצת התאימות.
 • מחזור החיים של FCM מפרט כיצד הוצאתם מהשימוש ב- HIDL HALS והסרתם וכיצד משתנים קבצי FCM כך שישקפו את סטטוס גרסת HAL
 • DM Development מתאר כיצד ספקים יכולים להגדיר ולהכריז על גרסת ה- FCM היעד במניפסט ההתקנים למכשירים חדשים או ליישם גרסאות HAL חדשות ולהגדיל את גרסת ה FCM היעד בעת שדרוג תמונת הספק למכשירים ישנים.
 • התאמת כללים מגדירה את הכללים להתאמה מוצלחת בין מטריצת תאימות למניפסט.