פרופילי מכשיר נלווים

פרופיל מכשיר נלווה, שהוצג באנדרואיד 12, הוא תכונה המאפשרת לאפליקציות נלוות לבקש קבוצה של הרשאות ספציפיות לסוג המכשיר הנלווה, למשל, שעון חכם. השימוש בפרופיל מכשיר נלווה מפשט את תהליך ההרשמה בכך שהוא מאפשר לאפליקציות להציג הנחיה בודדת למשתמשים במכשירים הניידים שלהם לבקש קבוצה מוגדרת של הרשאות במקום הנחיות מרובות המבקשות הרשאות בנפרד. זה יכול לאפשר חווית הגדרה יעילה יותר ושיעורי הצטרפות טובים יותר לאפליקציות נלוות.

כדי להשתמש בפרופילים של מכשירים נלווים, אפליקציות נלוות חייבות לעמוד בדרישות הבאות:

 • נהל מכשיר נלווה (לדוגמה, שעון חכם).
 • יש להקפיד על תכונות אפליקציה או להתקשר לממשקי API של Android הדורשים את כל ההרשאות שהוגדרו עבור פרופיל המכשיר הנלווה.

כל פרופיל מכשיר נלווה מתאים לתפקיד אנדרואיד. למידע נוסף על ההרשאות ותפקיד Android התואם של כל פרופיל, ראה פרופילי מכשירים נלווים עבור אפליקציות צד שלישי .

למידע נוסף על התקנים נלווים, ראה צימוד מכשירים נלווים .

התנהגות המכשיר

סעיף זה מתאר את התנהגות המכשיר כאשר נעשה שימוש בפרופילי מכשירים נלווים.

כאשר משתמש מקבל בקשת אפליקציה ליצור שיוך עם מכשיר נלווה, שירות CompanionDeviceManager (CDM) מקצה את תפקיד פרופיל המכשיר (לדוגמה, שעון) לאפליקציה הנלווית, ומעניק את כל ההרשאות שהוגדרו עבור אותו תפקיד פרופיל שצוין. איור 1 מציג דוגמה לאפליקציה המבקשת הרשאות עבור פרופיל המכשיר COMPANION_DEVICE_WATCH .

צפה בהנחיית הדו-שיח של פרופיל המכשיר

איור 1. דיאלוג המבקש הרשאות עבור פרופיל מכשיר השעון.

כאשר משתמש מנקה את נתוני החבילה בהגדרות או מסיר את כל המכשירים באפליקציה הנלווית, CDM מבטל את הפרופיל בזמן שהאפליקציה לא פועלת בחזית וגם לא פועלת שירות בחזית. ביטול הפרופיל מבטל גם את כל ההרשאות המוגדרות עבור הפרופיל.

לאחר שמשתמש מקבל בקשת אפליקציה להעניק הרשאות לפרופיל מכשיר מסוים, המשתמש יכול לבטל הרשאות בודדות שניתנו. כאשר הרשאה מבוטלת על ידי משתמש, האפליקציה נשארת משויכת למכשיר הנלווה אך תכונות מסוימות עשויות להפוך ללא זמינות. אם ההרשאה נדרשת כדי שהאפליקציה תפעל, על האפליקציה לבקש את ההרשאה באמצעות בקשת הרשאה רגילה.

פרופילי מכשירים נלווים עבור אפליקציות צד שלישי

צפה בפרופיל

פרופיל השעון מוצג באנדרואיד 12.

הטבלה הבאה מתארת ​​את ההרשאות המוגדרות עבור פרופיל המכשיר COMPANION_DEVICE_WATCH ואת הדרישות לשימוש בהן.

הרשאות דרישות אפליקציה ומכשיר נלוות
התראות

BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך המסוגל להציג התראות (לא נכללים מכשירים המשתמשים בהפטיקה במקום מסך)
 • מספק חווית התראות מול משתמש, למשל, הצגת התראות טלפון על מסך המכשיר הנלווה.
Phone
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מיקרופון ורמקול מובנים המאפשרים שיחה קולית
 • בעל מסך המציג מידע מתקשר
 • מספק חווית שיחות טלפון מול המשתמש (האפליקציה הנלווית מגשרת על שיחות טלפון)
SMS
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך המציג הודעות SMS
 • ספק חווית SMS מול המשתמש
Contacts
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך תצוגה
 • משתמש במידע ליצירת קשר כחלק מחוויית השיחות או ההודעות
Calendar
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך תצוגה
 • ספק חוויית לוח שנה הפונה למשתמש בשעון
Nearby devices
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך תצוגה
 • ספק חווית התאמה/חיבור מול המשתמש בשעון
eSIM provisioning
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך תצוגה
 • לספק חוויה מול משתמש המנהלת את שירותי המנוי מהספק בשעון
Managing ongoing calls
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מיקרופון ורמקול מובנים המאפשרים שיחה קולית
 • בעל מסך המציג מידע מתקשר
 • מספק חווית שיחות טלפון מול המשתמש (האפליקציה הנלווית מגשרת על שיחות טלפון)

פרופיל משקפיים

פרופיל המשקפיים מוצג באנדרואיד 14.

הטבלה הבאה מתארת ​​את ההרשאות המוגדרות עבור פרופיל המכשיר COMPANION_DEVICE_GLASSES ואת הדרישות לשימוש בהן.

הרשאות דרישות אפליקציה ומכשיר נלוות
התראות

BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE

POST_NOTIFICATIONS
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך המסוגל להציג התראות (לא נכללים מכשירים המשתמשים בהפטיקה במקום מסך)
 • מספק חווית התראות מול משתמש, למשל, הצגת התראות טלפון על מסך המכשיר הנלווה.
 • מפרסם הודעות טלפון לניהול מכשירים, למשל, כאשר מכשיר משקפיים מחובר או כאשר תכונה מסוימת מופעלת.
Phone
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מיקרופון ורמקול מובנים המאפשרים שיחה קולית
 • בעל מסך המציג מידע מתקשר
 • מספק חווית שיחות טלפון מול המשתמש (האפליקציה הנלווית מגשרת על שיחות טלפון)
SMS
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך המציג הודעות SMS
 • ספק חווית SMS מול המשתמש
Contacts
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך תצוגה
 • משתמש במידע ליצירת קשר כחלק מחוויית השיחות או ההודעות
Microphone
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך תצוגה
 • מספק חווית מיקרופון הפונה למשתמש על המשקפיים
Nearby devices
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מסך תצוגה
 • מספק חווית התאמה/חיבור מול המשתמש על המשקפיים
Managing ongoing calls
 • היה מכשיר מחובר באמצעות Bluetooth ו/או Wi-Fi
 • בעל מיקרופון ורמקול מובנים המאפשרים שיחה קולית
 • בעל מסך המציג מידע מתקשר
 • מספק חווית שיחות טלפון מול המשתמש (האפליקציה הנלווית מגשרת על שיחות טלפון)

יישום

למפתחי צד שלישי המטמיעים אפליקציה נלווית המבקשת את פרופיל DEVICE_PROFILE_WATCH , בצע את הפעולות הבאות:

 1. קרא לשיטת setDeviceProfile .

 2. העבר פרופיל (לדוגמה, DEVICE_PROFILE_WATCH בעת בניית AssociationRequest .

עבור יצרני מכשירים המיישמים אפליקציה נלווית עם מכשיר ספציפי, השתמשו בתצורות המערכת הנדרשות הבאות של Android כדי לאשר את האפליקציה הנלווית, מה שמאפשר לאפליקציה לדלג על הצגת תיבת הדו-שיח של הסכמת המשתמש עבור המשתמשים.

 1. אחזר את האישור באמצעות הפקודה הבאה:

  keytool -printcert -jarfile PATH/TO/APK
  
 2. החלף את שם החבילה והאישור כפי שמוצג בקלט לדוגמה הבא בקובץ התצורה:

  <!-- A list of packages managing companion device(s) by the same manufacturers as the main device.
  It will not create the association without prompting if the association has been called multiple
  times in a short period. Note that config_companionDeviceManagerPackage and config_companionDeviceCerts
  are parallel arrays. -->
  
  <string-array name="config_companionDevicePackages" translatable="false">
    <item>YOUR_COMPANION_APP_PACKAGE_NAME</item>
  </string-array>
  
  <!-- A list of SHA256 Certificates managing companion device(s) by the same manufacturers as the
  main device. It will fall back to showing a prompt if the association has been called multiple
  times in a short period. Note that config_companionDeviceCerts and config_companionDeviceManagerPackage
  are parallel arrays.
  Example: "1A:2B:3C:4D" -->
  
  <string-array name="config_companionDeviceCerts" translatable="false">
    <item>YOUR_COMPANION_APP_CERTIFICATE</item>
  </string-array>
  
 3. השתמש AssociationRequest כדי לבצע בקשת שיוך למכשיר נלווה יחיד.

מַתַן תוֹקֵף

כדי לבדוק את ההתנהגות של תכונת פרופיל המכשיר הנלווה, השתמש במבחני CTS ב- cts/tests/tests/companion/ .