Przegląd wielu wyświetlaczy

Organizacja

Treść na wielu ekranach (MD) jest zorganizowana w następujący sposób:

Obszar tematyczny Artykuł
Rozwijanie i testowanie Zalecane praktyki
Środowisko testowe i programistyczne
Często Zadawane Pytania
Zbiory powiązanych artykułów Wyświetla
Obsługa dekoracji systemowych
Obsługa edytora metod wprowadzania
Poszczególne artykuły Wiele CV
Polityka uruchamiania działań
Ekran blokady
Trasowanie wejściowe
Dźwięk wielostrefowy

Terminologia

W tych artykułach wyświetlacze główne i dodatkowe są zdefiniowane w następujący sposób:

  • Główny (domyślny) wyświetlacz ma identyfikator wyświetlacza DEFAULT_DISPLAY
  • Dodatkowy wyświetlacz ma identyfikator wyświetlacza inny niż DEFAULT_DISPLAY