Otwarte akcesorium dla Androida (AOA)

Obsługa Android Open Accessory (AOA) umożliwia zewnętrznemu sprzętowi USB (akcesoriom USB systemu Android) interakcję z urządzeniami z systemem Android w trybie akcesoriów . Gdy urządzenie z systemem Android znajduje się w trybie akcesoriów, podłączone akcesorium działa jako host USB (zasila magistralę i wylicza urządzenia), a urządzenie z systemem Android działa jako akcesorium USB.

Akcesoria USB do systemu Android są przeznaczone do podłączania do urządzeń z systemem Android. Takie akcesoria są zgodne ze standardem AOA, umożliwiając im wykrywanie urządzeń z systemem Android obsługujących tryb akcesoriów i muszą zapewniać prąd ładowania 500 mA przy 5 V. Niektóre wcześniej wydane urządzenia z systemem Android mogą działać wyłącznie jako urządzenia USB i nie mogą inicjować połączeń z zewnętrznymi urządzeniami USB. Obsługa AOA pokonuje to ograniczenie, umożliwiając tworzenie akcesoriów, które mogą inicjować połączenia i wchodzić w interakcję z szeroką gamą urządzeń z systemem Android.

AOA ma dwie wersje obsługujące różne typy komunikacji:

  • AOAv1 . Obsługuje ogólną komunikację akcesoriów i debugowanie adb.
  • AOAv2 . Obsługuje funkcje urządzenia interfejsu ludzkiego (HID). Dostępne w systemie Android 4.1 (poziom API 16) i nowszych.