هپتیک ها

زیرسیستم لمسی اندروید به ویژگی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اشاره دارد که از طریق حس لامسه به ایجاد محرک‌ها کمک می‌کند. ایجاد جلوه های لمسی به درجه بالایی از وابستگی های سخت افزاری نیاز دارد، در حالی که درک محرک های لمسی به درجه بالایی از وابستگی ها و ترجیحات کاربر نیاز دارد. این دوگانگی، سازندگان دستگاه را به چالش می‌کشد تا مزایای کاربر لمسی را در اکوسیستم اندروید توسعه داده و به حداکثر برسانند.

این صفحه دستورالعمل‌های انطباق را برای سازندگان دستگاه و توسعه‌دهندگان برنامه توضیح می‌دهد و راهنمایی‌های روشنی را در مورد بهترین استفاده از APIهای لمسی Android ارائه می‌دهد. موضوع به سه بخش تقسیم می شود:

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سازگاری به طور کلی، سند تعریف سازگاری Android را بخوانید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از هاپتیک در Android، مستندات برنامه‌نویس Android را بخوانید.