Haptyka

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Podsystem haptyczny Androida odnosi się do funkcji sprzętu i oprogramowania, które przyczyniają się do tworzenia bodźców poprzez zmysł dotyku. Tworzenie efektów dotykowych wymaga dużego stopnia zależności sprzętowych, podczas gdy postrzeganie bodźców dotykowych wymaga dużego stopnia zależności i preferencji użytkownika. Ta dychotomia zmusza producentów urządzeń do opracowywania i maksymalizacji korzyści dotykowych dla użytkowników w ekosystemie Androida.

Na tej stronie opisano instrukcje zgodności dla producentów urządzeń i deweloperów aplikacji oraz jasne wskazówki dotyczące najlepszego wykorzystania interfejsów API Androida haptics. Temat podzielony jest na trzy sekcje:

Aby dowiedzieć się więcej o zgodności w ogóle, zapoznaj się z dokumentem definicji zgodności z systemem Android .