Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Haptics

Hệ thống con haptics của Android đề cập đến các tính năng phần cứng và phần mềm góp phần tạo ra các kích thích thông qua cảm giác chạm. Việc tạo hiệu ứng xúc giác yêu cầu mức độ phụ thuộc phần cứng cao, trong khi việc nhận biết kích thích xúc giác đòi hỏi mức độ phụ thuộc và sở thích cao của người dùng. Sự phân đôi này thách thức các nhà sản xuất thiết bị phát triển và tối đa hóa lợi ích của người dùng haptic trong hệ sinh thái Android.

Trang này mô tả hướng dẫn tuân thủ dành cho nhà sản xuất thiết bị và nhà phát triển ứng dụng, đồng thời cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng tốt nhất API haptics của Android. Chủ đề được chia thành ba phần:

Để tìm hiểu thêm về khả năng tương thích nói chung, hãy đọc Tài liệu định nghĩa khả năng tương thích của Android .

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng haptics trong Android, hãy đọc Tài liệu dành cho nhà phát triển Android .