סקירה כללית של מספר תצוגות

אִרגוּן

תוכן רב תצוגה (MD) מאורגן כדלקמן:

אזור נושא מאמר
פיתוח ובדיקה שיטות מומלצות
סביבת בדיקות ופיתוח
שאלות נפוצות
אוספים של מאמרים קשורים תצוגות
תמיכה בעיטורי מערכת
תמיכה בעורך שיטות קלט
מאמרים בודדים קורות חיים מרובי
מדיניות השקת פעילויות
מסך נעילה
ניתוב קלט
אודיו רב אזורי

טרמינולוגיה

לאורך מאמרים אלה, תצוגות ראשיות ומשניות מוגדרות כדלקמן:

  • תצוגה ראשית (ברירת מחדל) יש את התצוגה מזהה של DEFAULT_DISPLAY
  • תצוגה משנית יש תצוגה מזהה לא DEFAULT_DISPLAY