Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การโต้ตอบใน Android

ส่วนนี้อธิบายวิธีที่ Android ประมวลผลอินพุตที่หลากหลายที่ได้รับจากแป้นพิมพ์เซ็นเซอร์และอื่น ๆ

อินพุต

ระบบย่อยอินพุต Android ในนามประกอบด้วยท่อส่งเหตุการณ์ที่ผ่านหลายชั้นของระบบ ที่ชั้นต่ำสุดอุปกรณ์อินพุตจริงจะสร้างสัญญาณที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะเช่นการกดปุ่มและจุดสัมผัส

โครงข่ายประสาทเทียม

Android Neural Networks API (NNAPI) ดำเนินการประมวลผลแบบเข้มข้นสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง เอกสารนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานไดร์เวอร์ Neural Networks API สำหรับ Android 9

อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริม

การใช้ชุดโปรโตคอลมาตรฐานคุณสามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่น่าสนใจและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ขยายขีดความสามารถของ Android ในอุปกรณ์ที่ใช้ Android

เซนเซอร์

เซ็นเซอร์ Android ช่วยให้แอปพลิเคชันเข้าถึงเซ็นเซอร์ทางกายภาพพื้นฐานของอุปกรณ์มือถือ เป็นอุปกรณ์เสมือนที่ให้ข้อมูลที่กำหนดโดย sensors.h , Hardware Hardware Abstraction Layer (HAL)