Zestaw słuchawkowy 3,5 mm: specyfikacja akcesoriów

W tym artykule określono wymagania dotyczące jednolitego działania zestawów słuchawkowych z wtyczką 3,5 mm w całym ekosystemie Androida.

Producenci urządzeń powinni zapoznać się ze specyfikacją gniazda 3,5 mm oraz dokumentem definicji zgodności z systemem Android (CDD) w celu uzyskania dodatkowych wymagań.

Funkcje

Funkcjonować Wsparcie akcesoriów
Stereofoniczne wyjście audio Wymagany
Wejście audio (mikrofon) Wymagany
Grunt Wymagany

Mapowanie funkcji sterowania

Funkcja sterowania Wsparcie akcesoriów Opis
Funkcja A Wymagany Odtwarzanie/pauza/zaczepianie (krótkie naciśnięcie), wspomaganie wyzwalania (długie naciśnięcie), dalej (podwójne naciśnięcie)
Funkcja B Opcjonalny Vol+
Funkcja C Opcjonalny Tom-
Funkcja D Opcjonalny Zarezerwowane (urządzenia Pixel używają tego do uruchamiania poleceń głosowych)

Przypisz funkcje do przycisków w następujący sposób:

  • Wszystkie zestawy słuchawkowe z jednym przyciskiem muszą obsługiwać funkcję A.
  • Zestawy słuchawkowe z wieloma przyciskami muszą realizować funkcje zgodnie z następującym wzorcem:
    • 2 funkcje: A i D
    • 3 funkcje: A, B, C
    • 4 funkcje: A, B, C, D

Mechaniczny

Funkcjonować Wsparcie akcesoriów Uwagi
4-żyłowy wtyk 3,5 mm Wymagany Nr ref.: standard EIAJ-RC5325A
Kolejność pinów CTIA (LRGM) Wymagany Z wyjątkiem regionów, w których obowiązują wymagania prawne dotyczące pinoutu OMTP
Kolejność wyprowadzeń OMTP (LRMG) Opcjonalny
Mikrofon Wymagany Nie wolno go zasłaniać podczas obsługi elementów sterujących zestawu słuchawkowego

Elektryczny

Funkcjonować Wsparcie akcesoriów Opis
Impedancja głośnika ucha 16 omów lub więcej Polecam 32 - 300 omów
Rezystancja prądu stałego mikrofonu 1000 omów lub więcej Charakterystyka mikrofonu musi być zgodna z sekcją 5.4 Nagrywanie dźwięku aktualnego systemu Android CDD
Funkcja sterowania Impedancja równoważna* 0 omów [Funkcja A] Graj/Pauza/Zaczep
240 omów +/- 1% rezystancji [Funkcja B]
470 omów +/- 1% rezystancji [Funkcja C]
135 omów +/- 1% rezystancji [Funkcja D]

*Całkowita impedancja między dodatnim zaciskiem mikrofonu a GND po naciśnięciu przycisku z polaryzacją mikrofonu 2,2 V przyłożoną przez rezystor 2,2 kΩ

Na poniższych diagramach przycisk A jest mapowany na funkcję A, przycisk B na funkcję B itd.

Referencyjne obwody testowe zestawu słuchawkowego

Poniższy schemat obwodu testowego zestawu słuchawkowego 1 przedstawia wyprowadzenia CTIA dla wtyczki 4-segmentowej. Dla pinout OMTP, zamień pozycje segmentów MIC i GND.

Obwód testowy zestawu słuchawkowego odniesienia 1

Rysunek 1. Referencyjny obwód testowy zestawu słuchawkowego 1

Poniższy diagram dla obwodu testowego 2 zestawu słuchawkowego referencyjnego pokazuje, w jaki sposób rzeczywiste wartości rezystorów (R1 - R4) są zmieniane w celu spełnienia tej specyfikacji.

Obwód testowy zestawu słuchawkowego 2

Rysunek 2. Obwód testowy zestawu słuchawkowego 2

Rzeczywista rezystancja przycisków równoległych do mikrofonu (R1-R4) opiera się na rezystancji kapsuły mikrofonu (Rmic) i równoważnych wartościach impedancji (ReqA-ReqD). Użyj następującej formuły:

Req N =(R mikrofon *R n )/(R mikrofon +R n )

Gdzie R n to rzeczywista rezystancja przycisku, Req N to równoważna wartość impedancji tego przycisku (dostarczona), a Rmic to wartość impedancji mikrofonu.

Powyższy przykład zakłada impedancję mikrofonu 5 kiloomów (Rmic); aby osiągnąć równoważną impedancję R4 135 omów (ReqD), rzeczywista wartość rezystora (R4) musi wynosić 139 omów.