Kompilacje wersji ogólne obrazu jądra (GKI)

Ta strona zawiera listę różnych wersji kompilacji GKI.

Aby zsynchronizować kod źródłowy jądra, wykonaj to polecenie:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

Wydania

Poniżej znajdziesz informacje o konkretnych kompilacjach wersji:

Jeśli masz pytania, zgłoś błąd za pomocą narzędzia do śledzenia problemów.